Szyfrowanie danych

Mechanizm bezpieczeństwa w postaci szyfrowania danych został wprost wymieniony w art. 32 RODO jako przykład rozwiązania służącego ochronie danych osobowych przed ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Ustawodawca nie przedstawił jednak bardziej szczegółowych wytycznych wskazujących w jakich sytuacjach oraz przy użyciu jakich metod zabezpieczenia te powinny być implementowane. Administratorowi danych nie pozostaje zatem nic innego, jak odwołać się do „najnowszego stanu wiedzy” w zakresie dostępnych rozwiązań oraz wyniku szacowania ryzyka w celu oceny adekwatności ich stosowania.

Przyjrzyjmy się zatem kilku najczęściej występującym sytuacjom:

 • Strona www wystawiona do sieci internet. W takim wypadku niewątpliwie należy zastosować ochronę danych w tzw. locie (data in transit), poprzez zastosowanie szyfrowanej transmisji https, wykorzystującej:
  1. Protokół tls w wersji co najmniej 1.2.
  2. Klucze publiczne wykorzystujące krzywe eliptyczne efemeryczne.
  3. Szyfr RSA co najmniej AES128 z GCM.
  4. Funkcję skrótu co najmniej SHA256.

Jeśli dostęp do bazy danych możliwy jest bezpośrednio z sieci internet to dane w spoczynku (data in rest) powinny zostać zaszyfrowane w bazie. Rodzaj zastosowanego szyfru zależy tutaj od ważności danych, tj. przykładowo dane zaszyfrowane w 2010 roku AES128 będą narażone na odszyfrowanie w 2030 roku.

 • Aplikacja działająca wewnątrz sieci lokalnej wykorzystująca bazę SQL. Ze względu na to to, że ryzyko włamania do bazy jest tutaj minimalne, szyfrowanie danych w samej bazie na ogół jest zbędne.
 • Poczta email. Powszechnie stosowane są dwa standardy bezpiecznej wymiany poczty email. Pierwszy oparty jest na mechanizmie certyfikatów x.509. Drugi wykorzystuje rozwiązanie PGP (Pretty Good Privacy) lub jego otwartą implementację GPG (GNU Privacy Guard). W obu przypadkach, aby wysłać bezpieczny email do odbiorcy, należy znać jego klucz publiczny, co czyni rozwiązanie mało elastycznym. Alternatywą może być wykorzystanie do ochrony zawartości poczty email za pomocą serwera, praw dostępu RMS (Rights Management System), którego zadaniem jest zarządzanie prawami dostępu do określonych dokumentów. Dzięki temu rozwiązaniu mamy możliwość nie tylko określania praw dostępu do poszczególnych dokumentów, ale również okresu ich ważności.
 • Urządzenia mobilne. Ze względu na wysokie ryzyko zgubienia lub kradzieży urządzeń, pamięć wewnętrzna powinna być szyfrowana za pomocą co najmniej AES128.
Marcin Jastrzębski

Autor

Marcin Jastrzębski

Audytor i specjalista ds. systemów informatycznych. Realizuje projekty audytorsko-analityczne związane m.in. z ochroną i zabezpieczeniem danych osobowych w systemach IT, oceną zaawansowania wdrożonych w organizacji środków zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych oraz analizami ryzyka.