Aktualności

Realizacja prawa dostępu do danych osobowych według EROD

Prawo dostępu do danych osobowych jest jednym z uprawnień przysługujących podmiotowi danych na gruncie RODO[1]. Praktyka pokazuje, że stosowanie tego prawa pociąga za sobą szereg trudności np. w jaki sposób zapewnić dostęp danych lub w jakim zakresie udostępnić dane. Z pomocą dla administratorów danych i podmiotów przetwarzających przyszła Europejska Rada Ochrony Danych (EROD), tworząc wytyczne […]

Więcej

Profilowanie na Danych Osobowych

W dobie cyfrowego świata, gdzie życie przenosi się coraz bardziej do przestrzeni wirtualnej, profilowanie w sieci staje się nieodłącznym elementem codzienności. To proces zbierania, analizy i interpretacji danych o użytkownikach Internetu w celu tworzenia ich wirtualnych profili. Choć ma potencjał ułatwiania dostępu do spersonalizowanych usług czy reklam, rodzi również obawy związane z prywatnością. Profilowanie w […]

Więcej

Sztuczna inteligencja w objęciach prawa unijnego. Główne problemy regulacyjne w czasie inkubacyjnym.

Sztuczną inteligencję w UE będą regulować pierwsze na świecie kompleksowe przepisy dotyczące AI – Akt o sztucznej inteligencji (Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on Artificial Intelligence – Artificial Intelligence Act). Unijne rozporządzenie to przełomowy akt prawny, wykraczający poza skalę europejską. Na szczeblu międzynarodowym Organizacja Współpracy Gospodarczej i […]

Więcej

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – wybór, kompetencje i wyzwania na 2024 r.

Czteroletnia kadencja pełniącego obecnie obowiązki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jana Nowaka minęła w maju ub. roku. Obecnie rozpoczął się wybór nowego Prezesa UODO. Prezesa Urzędu powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu.  W dniu 19 grudnia 2023 r. w Sejmie odbyła się debata z potencjalnymi kandydatami na ww. stanowisko. Spotkanie to  było dostępne dla […]

Więcej