Aktualności

Co musi wiedzieć Inspektor Ochrony Danych?

CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés), czyli francuski organ właściwy ds. ochrony danych osobowych, określił kryteria certyfikacji kompetencji Inspektora Ochrony Danych (IOD), w których podał 17 konkretnych wymagań, jakie musi spełniać kandydat na IOD.    Kandydat na IOD powinien spełnić jeden z dwóch wstępnych warunków, do których należy: a)      doświadczenie zawodowe trwające minimum […]

Więcej

Kara PUODO dla Morele.net okiem specjalisty IT – część I

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotycząca ukarania spółki Morele.net administracyjną sankcją pieniężną w wysokości 2 830 410 zł (co stanowi równowartość 660 000 EUR), wzbudziła w ostatnim tygodniu wiele emocji. Wiemy, że doszło do naruszenia integralności i poufności  danych osobowych ponad 2 milionów klientów ukaranej spółki. Wiemy, że przyczyny tego naruszenia Prezes Urzędu dopatrzył […]

Więcej

Wyświetlasz banery reklamowe zalogowanym użytkownikom? Wyrok NSA powinien Cię zainteresować.

W marcu 2019 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, który – jeśli przedstawiona linia orzecznicza się utrzyma – może spowodować konieczność przemodelowania wielu stosowanych w firmach sposobów prezentowania treści marketingowych. Wyrok został wydany jeszcze na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ale ocena Sądu w sferze faktów i mechanizmów […]

Więcej

Art. 11 RODO – Przetwarzanie niewymagające identyfikacji

Wiele wątpliwości interpretacyjnych wzbudza art. 11 RODO, który dotyczy przetwarzania danych osoby niewymagającego jej identyfikacji. Artykuł ten w ust. 1. odnosi się do sytuacji kiedy cele, w których administrator przetwarza dane osobowe, nie wymagają lub już nie wymagają zidentyfikowania przez administratora osoby, której dane dotyczą. W takiej sytuacji administrator nie jest zobowiązany do zachowania czy […]

Więcej