Aktualności

Czy syndyk w postępowaniu upadłościowym może sprzedać bazę danych dłużnika?

Sprzedaż baz danych, zawierających dane osobowe, jest obecnie powszechną praktyką rynkową. Takie bazy danych służą rozmaitym celom gospodarczym, w szczególności podmiotom oferującym usługi e-marketingu.   Obrót bazami danych nie jest czynnością nielegalną, o ile przestrzegane są zasady, uregulowane w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 (dalej RODO), w szczególności zachowane są prawa […]

Więcej

Dodatkowe obowiązki administratorów przy zgłaszaniu naruszeń – nowe wytyczne EROD

W dniu 3 października 2017 r. Grupa Robocza art. 29 (poprzednik Europejskiej Rady Ochrony Danych – „EROD”) przyjęła pierwsze wytyczne w sprawie powiadamiania o naruszeniu danych na gruncie RODO. W trzecim kwartale 2022 r. EROD opublikowała projekt zaktualizowanych wytycznych, w których doprecyzowała wymogi dotyczące powiadamiania o naruszeniach danych osobowych, przy czym istotna zmiana jest skierowana […]

Więcej

Plan Pracy: Wyzwania dla Inspektora Ochrony Danych

Wróciliśmy do rzeczywistości. Okres świąteczny i urlopowy dobiegł końca. Początek nowego roku to moment, w którym organizacje skrupulatnie planują zadania na najbliższych dwanaście miesięcy. Planowanie zadań w obszarze ochrony danych osobowych nierozerwalnie związane jest z rozpoczęciem nowego roku w praktycznie każdej organizacji. Jako dobrą praktykę z zakresu ochrony danych osobowych uznaje się przygotowanie i wdrożenia […]

Więcej

Agencja Rekrutacyjna – umowa powierzenia, czy udostępnienie?

Pracodawcy planując proces rekrutacyjny często korzystają z pomocy agencji rekrutacyjnych. I tutaj, aby być w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) […]

Więcej