Aktualności

Warstwowy obowiązek informacyjny

Jednym z podstawowych obowiązków administratora jest poinformowanie osoby, której dane pozyskuje o tym m.in. kto, po co i jak długo będzie te dane przetwarzał oraz jakie prawa przysługują ww. osobie[1]. Obowiązek ten powinien zostać zrealizowany przez administratora w sposób przejrzysty, tak by informacje były sformułowane jasnym i prostym językiem, zrozumiale dla odbiorcy[2]. RODO proponuje rozwiązanie […]

Więcej

Jak poprawnie złożyć skargę do UODO na niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych i jakie są tego konsekwencje?

Polacy są coraz bardziej świadomi posiadanych przez nich praw związanych z ochroną danych osobowych. Nie dość, że samo zagadnienie przestało być interesujące tylko dla garstki prawników, ponieważ w stechnicyzowanej rzeczywistości możemy zostać  sprowadzeni do roli terabajtów danych przetwarzanych głównie w celach marketingowych, to na dodatek każdy na własnej skórze może odkryć, iż prywatność przestała być […]

Więcej

Dopuszczalność cold calling i cold mailing na gruncie RODO

Dopuszczalność cold mailing i cold calling w świetle przepisów o ochronie danych osobowych przysparza wielu problemów, a tym samym ryzyk związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Artykuł określa przesłanki dopuszczalności takiego działania oraz wskazuje jak realizować marketing zgodnie z prawem. Cold mailing i cold calling Terminy cold mailing i cold calling stosowane są dla określenia metody […]

Więcej

Programmatic a RODO

Dane osobowe w systemie zarządzania powierzchniami reklamowymi „Dane osobowe” zostały zdefiniowane w art. 4 pkt 1 RODO. Zgodnie z treścią tego przepisu „są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Przepis ten wskazuje, że „możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna” to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w […]

Więcej