Aktualności

Transfer danych osobowych – rekomendacje Europejskiej Rady Ochrony Danych po wyroku Schrems II

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 16 lipca 2020 r. ws. C-311/18, znanym jako Schrems II (pisaliśmy o tym wyroku pod linkiem: rodoradar.pl/koniec-tarczy-prywatnosci-problem-z-transferem-danych-do-usa/) nie tylko usunął mechanizm legalizujący transfer danych osobowych do USA, czyli Tarczę Prywatności, lecz także zwrócił uwagę, że wykorzystywanie innych mechanizmów legalizujących transfer, np. Standardowych Klauzul Umownych, wymaga zagwarantowania, że […]

Więcej

Technologia rozpoznawania twarzy – równowaga między innowacyjnością a prywatnością i bezpieczeństwem

Na stronie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych można zapoznać się z niedawno opublikowaną strategią EIOD na lata 2020-2024, która otrzymała tytuł: „Kształtowanie bezpieczniejszej przyszłości cyfrowej: nowa strategia na nową dekadę”. Strategia szybko doczekała się licznych omówień i streszczeń, ale warto jeszcze raz zwrócić uwagę na ten dokument, tym razem pod kątem szans i wyzwań dla europejskiego […]

Więcej

Praca zdalna – nowe regulacje

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło prace legislacyjne nad zmianami w Kodeksie pracy, mającymi na celu systemowe uregulowanie pracy zdalnej. Ministerstwo zamierza doprowadzić do uchylenia dotychczasowych przepisów Kodeksu pracy dotyczących zatrudniania pracowników w formie telepracy.  Takie działanie należy ocenić jako krok w dobrą stronę. Instytucja telepracy jest już od pewnego czasu krytykowana za to, że nie przystaje do rzeczywistości, która wymaga większej mobilności i elastyczności zarówno pracowników, jak i […]

Więcej

Pierwsza kara dla organu publicznego za naruszenia RODO – uzasadnienie do wyroku sądu utrzymującego w mocy decyzję Prezesa UODO

Dostępne są już długo wyczekiwane wyrok oraz jego uzasadnienie w sprawie kary finansowej nałożonej na burmistrza jednego z miast w województwie kujawsko-pomorskim. Emocje budzi już sam fakt, że to rozstrzygnięcie sądu dotyczy pierwszej decyzji polskiego organu nadzorczego nakładającej karę finansową za naruszenie RODO na organ publiczny. Jednak, co istotniejsze, omawiana decyzja i uzasadnienie wyroku utrzymującego […]

Więcej