Aktualności

Nadzór administratora danych nad podmiotem przetwarzającym

  Sytuacja, w której podmioty gospodarcze w ramach prowadzonej przez siebie działalności, zlecają część swoich zadań podmiotom zewnętrznym jest obecnie standardem. Podmioty gospodarcze korzystają z usług podwykonawców w ramach wykonywania swojej głównej działalności czy też poszukują wsparcia firm świadczących usługi informatyczne, finansowe czy marketingowe.  Jeśli w związku ze zleceniem przez zlecającego (administratora danych) wspomnianych czynności […]

Więcej

Przygotowanie do kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych[i]  i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, […]

Więcej

KE coraz bliżej wydania decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych osobowych dla Wielkiej Brytanii

Brexit a dane osobowe W momencie wystąpienia z Unii Europejskiej (dalej: UE) Wielka Brytania stała się „państwem trzecim” i od tego dnia zastosowanie mają przepisy UE dotyczące przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Na mocy umowy między UE a Wielką Brytanią, pod pewnymi warunkami, przez kilka najbliższych miesięcy transfer danych do Zjednoczonego Królestwa nie będzie […]

Więcej

Prawo do odszkodowania za naruszenie RODO – tym też powinieneś się martwić, administratorze!

Sen z powiek administratorom danych spędzają kwoty kar, które może nałożyć Prezes UODO za naruszenie drakońskiego prawa spisanego w RODO. Górne granice finansowej odpowiedzialności administracyjnej, ustanowione w art. 83 RODO, są tak abstrakcyjne dla statystycznego przedsiębiorcy, że próby ich zwizualizowania całkowicie przysłaniają mu inne, czające się w sąsiednim przepisie niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo nie mniej, a może […]

Więcej