Aktualności

Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych

Przygotowanie i wdrożenie właściwej dokumentacji jest jednym z podstawowych elementów wdrożenia systemu ochrony. Wdrożenie RODO jest procesem złożonym i wielowymiarowym. Obejmuje kilka etapów, które powinny być realizowane z uwzględnieniem specyfiki działalności organizacji, rodzaju i zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz jej możliwości finansowych i organizacyjnych. Wdrożenie RODO jest nie tylko spełnieniem obowiązku  prawnego, ale także wielką korzyścią dla […]

Więcej

Kodeksy postępowania na gruncie RODO i ich znaczenie

Kodeksy branżowe z zakresu ochrony danych osobowych są nie tylko narzędziem pomocnym dla administratorów i podmiotów przetwarzających w przestrzeganiu wymogów RODO i wykazywaniu zgodności z tym aktem prawnym, ale także pełnią praktyczną rolę w dążeniu do zachowania jak najwyższego poziomu spójności w stosowaniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W krajach członkowskich UE z inicjatywy organizacji […]

Więcej

Naruszenie ochrony danych w świetle wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych

Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych Jednym z obowiązków jakie RODO nakłada na administratorów jest stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, w szczególności chroniący przed nieuprawnionym lub bezprawnym dostępem do danych, a także przed przypadkową ich utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Powyższy obowiązek dotyczy także procesorów, którzy stosownie do zakresu powierzenia – […]

Więcej

Technologia rozpoznawania twarzy w obszarze ochrony porządku publicznego – wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych

Troska o spokój obywateli, ułatwienie codziennego funkcjonowania, podwyższenie standardów bezpieczeństwa – to zaledwie kilka z wielu możliwych przyczyn, dla których technologia rozpoznawania twarzy jest wciąż udoskonalana.   Dodawszy kwestie związane z przyspieszającym rozwojem sztucznej inteligencji znacząco ułatwiającej wdrożenie i skuteczne wykorzystywanie ww. technologii, przed unijnymi oraz krajowymi prawodawcami stoi nie lada wyzwanie. Oto bowiem społeczeństwa […]

Więcej