Aktualności

Telemedycyna a RODO: czy na odległość oznacza bezpiecznie?

Stan epidemii trwa. Wzrasta ilość ograniczeń dotyczących m.in. przemieszczania się i gromadzenia ludzi. Koronawirus i choroba, którą wywołuje nie jest jedynym schorzeniem pacjentów. Z tego powodu wzrasta znaczenie telemedycyny, która umożliwia skonsultowanie niektórych chorób z użyciem środków porozumiewania się na odległość i tym samym uniknąć wychodzenia z domu. Czym jest telemedycyna? To wykorzystanie technologii informacyjnych […]

Więcej

Kara Prezesa UODO za uniemożliwienie kontroli dla firmy z branży telemarketingowej

Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował decyzję nakładającą karę finansową w wysokości 20 tys. zł na spółkę Vis Consulting Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Katowicach zajmującej się telemarketingiem. Karę nałożono za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli. Właścicielowi spółki grozi dodatkowo odpowiedzialność karna. UODO przekazał, że jego przedstawiciele najpierw nie zastali nikogo w siedzibie spółki a następnie zostali poinformowani przez […]

Więcej

Zalecenia i wytyczne dotyczące pseudonimizacji

European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) opublikowała w listopadzie 2019 r. wytyczne  dotyczące technik i najlepszych praktyk w zakresie pseudonimizacji: https://www.enisa.europa.eu/publications/pseudonymisation-techniques-and-best-practices Powstanie raportu związane jest z realnymi problemami i wyzwaniami, obserwowanymi w związku z wdrażaniem pseudonimizacji w praktycznych zastosowaniach. Wychodząc od kilku scenariuszy pseudonimizacji, wytyczne określają najpierw główne strony, które mogą być zaangażowane w proces […]

Więcej

Człowiek – najsłabsze ogniwo

W tym artykule nie chodzi o koronawirusa. W każdym razie nie bezpośrednio. Od paru dni większość pracowników biurowych korzysta z pracy zdalnej. Wzrosło zapotrzebowanie na e-usługi. Powszechna cyfryzacja stała się faktem. Dynamicznie wzrasta ilość danych osobowych przetwarzanych w systemach, a przedsiębiorcy masowo korzystają z rozwiązaniach chmurowych. Ci, którzy na prawdę wdrożyli RODO w swoich organizacjach, […]

Więcej