Aktualności

Kiedy powoływać Inspektora ochrony danych?

Mimo że RODO obowiązuje od 25 maja, to wciąż rodzą się wątpliwości dotyczące konieczności  powołania przez administratorów inspektora ochrony danych. Grupa Robocza art. 29 wydała wytyczne, które rozjaśniają wymogi dot. powołania IOD w świetle RODO. Zgodnie z RODO, powołanie IOD jest obowiązkowe kiedy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się kiedy administratorem jest podmiot publiczny (nie ma […]

Więcej

Wytyczne GR Art. 29 dotyczące zgody

Zgodnie z art. 6 RODO zgoda jest jedną z sześciu równorzędnych podstaw przetwarzania danych osobowych. Administrator, rozpoczynając proces przetwarzania danych osobowych, musi dokonać oceny czy zgoda będzie legalną podstawą przetwarzania w tym procesie, czy też należy wybrać inną podstawę. Grupa Robocza Artykułu 29 w wytycznych dotyczących zgody uszczegóławia i rozszerza istniejące dotychczas opinie dotyczące zgody. […]

Więcej

Udostępnienie czy powierzenie przetwarzania danych osobowych?

Data 25 maja 2018 r. skłoniła większość podmiotów do podjęcia działań zmierzających do uregulowania wzajemnych relacji biznesowych zgodnie z  RODO. Strony najczęściej dążą do zawarcia umowy o powierzenie przetwarzania danych, co może rodzić problem z określeniem kto jest administratorem,  a kto podmiotem przetwarzającym dane. Odpowiedź  nie zawsze jest jednoznaczna, a czasem okazuje się, że mamy […]

Więcej

Dane biometryczne w pracy – czytniki linii papilarnych

Czytniki linii papilarnych – urządzenia które mają zrewolucjonizować sposób ewidencji czasu pracy pracowników, zastępując tradycyjne, podpisywane listy obecności, czy nawet personalizowane karty dostępu do pomieszczeń biurowych. Jak rzeczywiście obraz tych urządzeń wpisuje się w przepisy RODO? Pracodawca, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, może na potrzeby zatrudnienia przetwarzać tylko te dane pracownika, które są wskazane w […]

Więcej