Aktualności

Wiążące reguły korporacyjne

Przepisy dotyczące wiążących reguł korporacyjnych funkcjonowały już na gruncie starej ustawy o ochronie danych osobowych, jako jedna z możliwości przekazywania danych osobowych w ramach grupy kapitałowej z państw UE do państw trzecich. Wiążące reguły korporacyjne to zestaw dokumentów, które mają zagwarantować odpowiedni poziom ochrony przekazywanych danych osobowych. RODO doprecyzowuje tę kwestię. Z mechanizmu tego korzystać […]

Więcej

Porównanie funkcji IOD oraz ABI

Ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku, wprowadziła do prawa polskiego funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), który działał z powołania Administratora Danych, oraz określała między innymi w jakim terminie należy zgłosić fakt powołania lub odwołania ABI do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 […]

Więcej

IOD w gabinetach dentystycznych

Według RODO zarówno dentysta (lekarz) prowadzący działalność jako osoba fizyczna, jak i kliniki stomatologiczne oraz szpitale prowadzające działalność w dużej skali są administratorami danych swoich pacjentów, ale także swoich pracowników – to znaczy że mają obowiązek przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 37 RODO administrator i podmiot przetwarzający mają obowiązek wyznaczenia inspektora […]

Więcej

Kontrole sektorowe UODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowy udostępnił zatwierdzony plan kontroli sektorowych na rok 2019. Wśród badanych podmiotów znajdą się te zdefiniowane w sektorze publicznym – tutaj kontrolerzy będą m. in. kontynuować prace nad sprawdzaniem poprawności prowadzenia miejskiego monitoringu wizyjnego oraz zakresu i sposobu informacji publikowanych w BIP-ach. W sektorze organów ścigania i sądów na kontrolę powinny […]

Więcej