Aktualności

Monitoring pracownika na pracy zdalnej

Wprawdzie są już za nami ostatnie etapy odmrażania gospodarki, jednak dzienne liczby nowych zakażeń a także oficjalne zalecenia zwracają uwagę na konieczność zachowywania dystansu społecznego. Takie podejście powoduje, że nadal duża część pracowników pracuje zdalnie. W związku z tym pracodawcy mogą planować wprowadzenie różnych sposobów kontroli pracownika oraz monitorowania jego czasu pracy. Przepisy kodeksu pracy […]

Więcej

Audyt IT – czas na weryfikację – część I

Od rozpoczęcia obowiązywania RODO minęły już ponad dwa lata, zatem w większości organizacji zakończono prace wdrożeniowe i przyszedł czas, aby zweryfikować poprawność i skuteczność wdrożonych rozwiązań. O ile wdrożenie wymogów formalno-prawnych zapewne udało się do tej pory przeprocesować, zwłaszcza w przedsiębiorstwach, które nie zostawiły tego tematu na ostatnią chwilę, o tyle w przypadku zmian w […]

Więcej

Rekrutacja – dane „niechciane”

Od rekrutacji zaczyna się cała przygoda z danymi osobowymi kandydata. Jest to temat rzeka i im bardziej się w niego zagłębimy,  tym więcej pojawi się zagadnień związanych z  przetwarzaniem danych przez potencjalnego pracodawcę. Większość opracowań skupia się na tym, których danych można od kandydata żądać. Zainteresowanych odsyłam do art. 22(1) kodeksu pracy i opracowań do […]

Więcej

101 skarg Maxa Schrems’a na przekazywanie danych do USA

Nie milkną echa wydanego niewiele ponad miesiąc temu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-311/18 – Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd i Maximillianowi Schremsowi (Schrems II). 17 sierpnia austriacki aktywista wraz z organizacją NOYB – European Center for Digital Rights (dalej: NOYB lub Organizacja), której jest współzałożycielem oraz honorowym przewodniczącym, poinformował o złożeniu skarg […]

Więcej