Aktualności

Kara finansowa hiszpańskiego organu nadzorczego za niepowołanie IOD

Decyzja hiszpańskiego organu nadzorczego Hiszpański organ nadzorczy (Agencia Española de Protección de Datos – dalej jako „AEPD” albo „Organ”) wydał 9 czerwca 2020 r. decyzję w której nałożył karę w wysokości 25 000 euro na spółkę Glovoapp23 S.L. (dalej jako „Spółka”) W ocenie organu nadzorczego, Spółka naruszyła art. 37 RODO poprzez niewyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Ukarana […]

Więcej

Pseudonimizacja adresów IP – praktyczne wskazówki

European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) w opublikowanych w listopadzie 2019 r. wytycznych dotyczących technik i najlepszych praktyk w zakresie pseudonimizacji opisuje praktyczne wskazówki dotyczące pseudonimizacji adresów IP. Adres IP jest wykorzystywany do jednoznacznej identyfikacji urządzenia w sieci IP, ale może też stać się identyfikatorem osoby fizycznej. Ważkość kwestii pseudonimizacji adresów IP wynika z faktu, […]

Więcej

Szwedzka kara za nadmierny monitoring

Szwedzki organ nadzorczy (Datainspektionen) nałożył na spółdzielnię mieszkaniową karę w  wysokości 20 000 koron szwedzkich (około 2 000 euro). Kara została nałożona za nadmierny monitoring. Po otrzymaniu skarg mieszkańców na działania spółdzielni mieszkaniowej, szwedzki organ nadzorczy przeprowadził kontrolę. Wyniki kontroli potwierdziły, że spółdzielnia zainstalowała cztery kamery rejestrujące dźwięk i obraz 24/7. Dwie kamery zostały zainstalowane […]

Więcej

Pseudonimizacja adresów e-mail – praktyczne wskazówki

European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) w opublikowanych w listopadzie 2019 r. wytycznych dotyczących technik i najlepszych praktyk w zakresie pseudonimizacji opisuje praktyczne wskazówki dotyczące pseudonimizacji adresów e-mail. Adresy e-mail są często używane w serwisach internetowych jako główny identyfikator osoby fizycznej. Ponadto są obecne w wielu bazach danych, w których mogą być również obecne inne […]

Więcej