Aktualności

Kartki świąteczne – co na to RODO?

Wraz z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia w wielu firmach rozpoczęła się akcja wysyłania kartek świątecznych lub upominków do partnerów biznesowych. Zwyczajowo tego rodzaju przesyłki adresowane są do konkretnych osób, a nie na dane adresowe organizacji, firmy czy organu publicznego. Powód jest dosyć oczywisty – firma to ludzie i trudno sobie wyobrazić podtrzymywanie relacji biznesowych z […]

Więcej

Pół roku stosowania RODO – podsumowanie PUODO

Niebawem minie pół roku od kiedy stosowane są przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Z tej okazji UODO podjął próbę podsumowania doświadczeń z pierwszego półrocza i opublikował na stronie internetowej materiały zwierające pierwsze przemyślenia.   Jednym z nich jest krótki poradnik dla administratorów jak stosować RODO. Zawiera on 10 wskazówek, których wdrożenie ma […]

Więcej

Kontrola przeprowadzana przez organ nadzorczy – przebieg kontroli (cz. III)

Ustawa przewiduje możliwość przeprowadzenia kontroli także pod nieobecność kontrolowanego. W takiej sytuacji upoważnienie do przeprowadzenia kontroli będzie mogło zostać okazane pracownikowi kontrolowanego lub przywołanemu świadkowi, którym powinien być funkcjonariusz publiczny. Jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności kontrolnych np. gdy kontrolujący natrafi na opór, który utrudnia lub uniemożliwia mu wykonywanie kontroli, kontrolujący może korzystać z […]

Więcej

Kontrola przeprowadzana przez organ nadzorczy – kontrolujący, upoważnienia (cz. II)

Kontrolującym może być jedyne upoważniony przez Prezesa Urzędu: pracownik Urzędu, a w przypadku wspólnych operacji organów nadzorczych członek lub pracownik organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, o  których dowiedział się w toku kontroli. Ponadto, mając na uwadze, że ochrona danych osobowych wymaga wiedzy z zakresu prawa, sektora IT oraz analityki, […]

Więcej