Aktualności

Tożsamość cyfrowa od UE coraz bliżej

Zaledwie w ciągu jednego roku pandemia COVID-19 radykalnie zmieniła rolę i znaczenie cyfryzacji w naszych społeczeństwach i gospodarkach, a także przyspieszyła jej tempo. W odpowiedzi na zwiększoną cyfryzację usług radykalnie wzrosło zapotrzebowanie użytkowników i przedsiębiorstw na środki umożliwiające identyfikację i uwierzytelnianie online, a także cyfrową wymianę informacji związanych z tożsamością w bezpieczny sposób i przy […]

Więcej

Kara dla P4 Sp. z o.o. od Prezesa UODO – czyli dlaczego błędy pracowników nie zwalniają z przestrzegania terminów ustawowych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na P4 Sp. z  o. o. (operator Play), karę pieniężną w wysokości 100 000 PLN [1]. Naruszenie polegało na niezawiadamianiu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  o naruszeniach danych osobowych w terminie 24 godzin od ich wykrycia. P4 Spółka z o. o. jest jednym z operatorów telekomunikacyjnych działających na terenie Polski. Spółka przetwarza profesjonalnie i na masową skalę […]

Więcej

Nowe standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej

Komisja Europejska (KE) przyjęła w piątek 4 czerwca dwa zestawy nowych standardowych klauzul umownych (nowe klauzule) mające ułatwić relację pomiędzy administratorami danych a podmiotami przetwarzającymi w zapewnieniu bezpiecznego transferu danych osobowych do państw spoza EOG[1] (tzw. państw trzecich). Opublikowanie nowych klauzul jest pokłosiem wydanego w lipcu 2020 r. wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Shrems […]

Więcej

Sprzymierzeńcem administratora przy identyfikacji naruszeń jest CZAS

Prezes UODO nałożył kolejną karę pieniężną tym razem na Cyfrowy Polsat S.A. w wysokości 1.136.975 zł. Jak czytamy w decyzji: Naruszenie polegało na niewdrożeniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych we współpracy z podmiotem świadczącym usługi kurierskie przez szybką identyfikację naruszeń ochrony danych osobowych.  Cyfrowy Polsat S.A. regularnie zgłaszał naruszenia ochrony […]

Więcej