Aktualności

Transatlantyckie przekazywanie danych – w oczekiwaniu na Privacy Shield 2.0

W piątek 25 marca rząd Stanów Zjednoczonych oraz Komisja Europejska ogłosiły[1] uzgodnienie zasadniczych założeń nowego transatlantyckiego porozumienia w zakresie ochrony danych osobowych, które ma w pełni uregulować przekazywanie danych osobowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Obecnie, w związku z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości UE, obowiązują standardowe zasady przekazywania danych osobowych wskazane w Rozdziale V RODO[2], […]

Więcej

Giełda wierzytelności a RODO

Giełda wierzytelności to miejsce, w którym wierzyciel ma możliwość zaoferowania do „sprzedaży” swojej wierzytelności innym osobom. Należy mieć na uwadze, iż oferowane przez wierzyciela wierzytelności nie podlegają klasycznej sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego (dalej: kc), lecz są oferowane w ramach tzw. „cesji”, którą regulują przepisy art. 509 i następne kc. Dodatkowym elementem charakterystycznym […]

Więcej

Rekordowa wysokość kary nałożonej przez Prezesa UODO

Na Fortum Marketing and Sales Polska S.A. decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych została nałożona administracyjna kara pieniężna w wysokości ponad 4,9 mln zł za niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych oraz brak weryfikacji podmiotu przetwarzającego. Karą administracyjną obciążony został także podmiot przetwarzający. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej „PUODO”) opublikował […]

Więcej

Pomoc obywatelom Ukrainy a RODO (Stan prawny aktualny na dzień 16 marca 2022r.)

12 marca 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 12 marca 2022 r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Tego samego dnia ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP i tego samego dnia weszła w życie, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.   W dniu […]

Więcej