Aktualności

Dane byłego pracownika – co z nimi zrobić, aby być w zgodzie z RODO?

Samo rozwiązanie umowy o pracę nie powoduje, że administrator danych (pracodawca) przestaje przetwarzać dane osobowe byłego pracownika, albowiem prowadzenie dokumentacji pracowniczej (akta osobowe) zarówno zatrudnionego pracownika, jak i byłego pracownika regulują przepisy prawa pracy. A to, w jaki sposób i jak długo należy przetwarzać dane osobowe pracowników oraz przechowywać dokumenty wchodzące w skład zasobu kadrowego, […]

Więcej

Testy bezpieczeństwa – wymagania, potrzeby a rzeczywistość  

Obserwowane zwiększone zapotrzebowanie na przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa informacji nie jest tylko chwilową modą, czy skutkiem nałożenia na wiele podmiotów obowiązku ich przeprowadzania przez prawo lub organy nadzorcze, ale działaniem niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa systemom informatycznym i przechowywanym w nich danych.   W przypadku administracji publicznej działania te wymagane są przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia […]

Więcej

Funkcja Inspektora Ochrony Danych w oczach europejskich organów nadzorczych

Funkcja Inspektora Ochrony Danych (dalej również jako: „IOD”) na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy stała się istotnym tematem w świecie ochrony prywatności. Zagadnieniu temu przyjrzał się bliżej nie tylko polski organ nadzorczy, ale również wydano wytyczne dotyczące pracy inspektorów we Francji. Niemniej istotne są również decyzje dotyczące pełnienia funkcji IOD z Luksemburga. Biorąc pod uwagę obecną […]

Więcej

„Dark patterns” a RODO

Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych (EROD) 03 marca 2022 r. opublikowała „Wytyczne 3/2022 w sprawie tzw. dark patterns w interfejsach platform społecznościowych: Jak je rozpoznawać i jak ich unikać”[1]. Dokument jest obecnie na etapie konsultacji publicznych. Kwestia wykorzystywania „dark patterns”, znanych w świecie UX design jest ciekawym problemem w kontekście naruszenia przepisów Ogólnego Rozporządzenia o […]

Więcej