inspektor ochrony danych

Modele działania funkcji Inspektora Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych – tę funkcję mogą lub są zobowiązani powołać administratorzy danych i podmioty przetwarzające zgodnie z art. 37 RODO. Przepis ten nie tylko wskazuje podstawy do obligatoryjnego wyznaczenia funkcji IOD, ale także daje możliwość powołania Inspektora w różnych wariantach. IOD, a więc następca administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), może funkcjonować jako osoba zatrudniona w […]

Więcej

Kiedy powoływać Inspektora ochrony danych?

Mimo że RODO obowiązuje od 25 maja, to wciąż rodzą się wątpliwości dotyczące konieczności  powołania przez administratorów inspektora ochrony danych. Grupa Robocza art. 29 wydała wytyczne, które rozjaśniają wymogi dot. powołania IOD w świetle RODO. Zgodnie z RODO, powołanie IOD jest obowiązkowe kiedy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się kiedy administratorem jest podmiot publiczny (nie ma […]

Więcej