inspektor ochrony danych

Przedsiębiorca w starciu z koronawirusem okiem inspektora ochrony danych – badanie temperatury ciała pracowników

Stan epidemii i towarzyszące mu obostrzenia wpłynęły na sposób w jaki przetwarzamy dane osobowe naszych pracowników. O działaniach pracodawców mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zatrudnianych osób pisaliśmy już wcześniej (link), jednak postępowanie epidemii oraz zmiany prawne wprowadzone na przełomie ostatnich kilku tygodni wymagają ponownego rozważenia poruszonych  kwestii oraz dokładniejszego skupienia się na wybranych zagadnieniach. Musimy […]

Więcej

Co musi wiedzieć Inspektor Ochrony Danych?

CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés), czyli francuski organ właściwy ds. ochrony danych osobowych, określił kryteria certyfikacji kompetencji Inspektora Ochrony Danych (IOD), w których podał 17 konkretnych wymagań, jakie musi spełniać kandydat na IOD.    Kandydat na IOD powinien spełnić jeden z dwóch wstępnych warunków, do których należy: a)      doświadczenie zawodowe trwające minimum […]

Więcej

Publikacja danych Inspektora Ochrony Danych – część II

Zakres danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych administratora lub podmiotu przetwarzającego został wyraźnie określony w art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Art. 11 wspomnianej ustawy nakłada na podmioty, które wyznaczyły w swojej organizacji IOD obowiązek publikacji jego danych kontaktowych na swoich stronach internetowych lub w innym miejscu prowadzenia swojej działalności. Weźmy zatem pod […]

Więcej

Publikacja danych Inspektora Ochrony Danych – część I

Inspektor Ochrony Danych ze względu na swoje obowiązki ma być osobą jawną – dostępną w organizacji administratora lub podmiotu przetwarzającego dla jego pracowników, dostępną dla organu nadzorczego, a przede wszystkim – łatwo dostępną dla podmiotów danych. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych w art. 37 ust. 7 zobowiązuje administratora do publikacji danych kontaktowych IOD. Ustawa o […]

Więcej

Porównanie funkcji IOD oraz ABI

Ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku, wprowadziła do prawa polskiego funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), który działał z powołania Administratora Danych, oraz określała między innymi w jakim terminie należy zgłosić fakt powołania lub odwołania ABI do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 […]

Więcej

Modele działania funkcji Inspektora Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych – tę funkcję mogą lub są zobowiązani powołać administratorzy danych i podmioty przetwarzające zgodnie z art. 37 RODO. Przepis ten nie tylko wskazuje podstawy do obligatoryjnego wyznaczenia funkcji IOD, ale także daje możliwość powołania Inspektora w różnych wariantach. IOD, a więc następca administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), może funkcjonować jako osoba zatrudniona w […]

Więcej

Kiedy powoływać Inspektora ochrony danych?

Mimo że RODO obowiązuje od 25 maja, to wciąż rodzą się wątpliwości dotyczące konieczności  powołania przez administratorów inspektora ochrony danych. Grupa Robocza art. 29 wydała wytyczne, które rozjaśniają wymogi dot. powołania IOD w świetle RODO. Zgodnie z RODO, powołanie IOD jest obowiązkowe kiedy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się kiedy administratorem jest podmiot publiczny (nie ma […]

Więcej