Audyt zgodności systemów IT z RODO

RODO w IT

W celu utrzymania zgodności z RODO istotne jest odpowiednie zaprojektowanie i wdrożenie systemów oraz zabezpieczeń, a następnie ich stałe monitorowanie i testowanie. Dlatego w obszarze RODO w IT oferujemy usługę audytu zgodności systemów IT, pozwalającemu ocenić stopień spełnienia przez systemy informatyczne wymagań Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Nasze prace realizowane są przez wykwalifikowanych i niezależnych audytorów posiadających certyfikaty z obszarów audytu, zarządzania informatyką i bezpieczeństwa informacji. Przeprowadzenie audytu zgodności systemów IT pozwala uwzględnić aspekty techniczne wymogów oraz przeanalizować infrastrukturę firmy pod kątem wymagań RODO.

Prace prowadzone są na podstawie analizy dokumentów organizacyjnych i systemowych oraz przeprowadzonych wywiadów audytowych. W swojej działalności audytorskiej uwzględniamy również bieżącą działalność organizacji tak, aby nie utrudniać codziennych działań. Techniczny charakter audytu ma za zadanie przedstawić obecną sytuację w firmy, w stosunku do wymogów projektowania wystarczających środków zabezpieczających.

Co zyskujesz przeprowadzając audyt zgodności systemów IT z RODO?

Efektem realizacji prac jest identyfikacja luk, uchybień oraz niezgodności na podstawie RODO oraz rekomendacja działań prowadzących do podniesienia jakości zarządzania lub bezpieczeństwa w  firmie. W ramach audytu zgodności systemów IT z RODO zyskujesz:

  • Świadomość o poziomie ryzyka w obszarach przetwarzania danych.
  • Informacje o słabych stronach infrastruktury i zarządzania IT w firmie.
  • Propozycje rozwiązań obniżających ryzyko niezgodności, incydentu.
  • Dowód na weryfikowanie zgodności z wymaganiami RODO w przypadku kontroli UODO.

Środowisko IT jest stałym elementem procesu przetwarzania danych osobowych.

Zastanawiasz się nad prawidłowością wdrożonych rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych oraz chcesz zbudować, bądź zaktualizować polityki bezpieczeństwa oraz system zabezpieczeń, dopasowany do Twojej organizacji ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Nasi Klienci