Audyt zgodności systemów IT z RODO

W celu utrzymania zgodności z RODO istotne jest odpowiednie zaprojektowanie i wdrożenie systemów oraz zabezpieczeń, a następnie ich stałe monitorowanie i testowanie. Dlatego w obszarze RODO w IT oferujemy usługę audytu zgodności systemów IT, pozwalającemu ocenić stopień spełnienia przez systemy informatyczne wymagań Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Nasze prace realizowane są przez wykwalifikowanych i niezależnych audytorów posiadających certyfikaty z obszarów audytu, zarządzania informatyką i bezpieczeństwa informacji. Przeprowadzenie audytu zgodności systemów IT pozwala uwzględnić aspekty techniczne wymogów oraz przeanalizować infrastrukturę firmy pod kątem wymagań RODO.

Prace prowadzone są na podstawie analizy dokumentów organizacyjnych i systemowych oraz przeprowadzonych wywiadów audytowych.

W swojej działalności audytorskiej uwzględniamy również bieżącą działalność organizacji tak, aby nie utrudniać codziennych działań. Techniczny charakter audytu ma za zadanie przedstawić obecną sytuację w firmy, w stosunku do wymogów projektowania wystarczających środków zabezpieczających.

 

Co zyskujesz?

Efektem realizacji prac jest identyfikacja luk, uchybień oraz niezgodności na podstawie RODO oraz rekomendacja działań prowadzących do podniesienia jakości zarządzania lub bezpieczeństwa w  firmie.

W ramach audytu zgodności systemów IT z RODO zyskujesz:

  • Świadomość o poziomie ryzyka w obszarach przetwarzania danych
  • Informacje o słabych stronach infrastruktury i zarządzania IT w firmie
  • Propozycje rozwiązań obniżających ryzyko niezgodności, incydentu
  • Dowód na weryfikowanie zgodności z wymaganiami RODO w przypadku kontroli UODO

 

Środowisko IT jest stałym elementem procesu przetwarzania danych osobowych.

 

Jeśli zastanawiasz się nad prawidłowością wdrożonych rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych oraz chcesz zbudować, bądź zaktualizować polityki bezpieczeństwa oraz system zabezpieczeń, dopasowany do Twojej organizacji – Skontaktuj się z Nami!

 

Kontakt:

Wiesław Krawczyński

wieslaw.krawczynski@audytel.pl

tel. 22 537 50 50