Audyt RODO

Audyt RODO – oferta cenowa

Zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO

Audyt RODO w Twojej Firmie

Audyt bezpieczeństwa danych jest to proces sprawdzenia, czy organizacja przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych, określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Audyt RODO ma na celu zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń i luk w systemie ochrony danych, a także zaproponowanie odpowiednich działań naprawczych i zapobiegawczych. Audyt zgodności może być przeprowadzany przez wewnętrznych lub zewnętrznych audytorów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie prawa i bezpieczeństwa danych osobowych. Audyt powinien obejmować zarówno aspekty prawne, techniczne, organizacyjne, jak i ludzkie związane z przetwarzaniem danych osobowych w danej organizacji.

Chcesz przeprowadzić audyt zgodności bo nie wiesz czy Twoja firma działa zgodnie z RODO?

 • Chcesz dowiedzieć się, czy funkcja inspektora ochrony danych osobowych jest wypełniana właściwie?
 • Chcesz sprawdzić czy wdrożenie RODO przeprowadzone w Twojej firmie nie ominęło żadnego obszaru?
 • Chcesz zlecić audyt zgodności RODO?

 • Chcesz zbadać czy wdrożone procedury w zakresie bezpieczeństwa informacji faktycznie działają?

Przeprowadzenie audytu zgodności danych z RODO odpowie na Twoje pytania!

Usługa polega na zidentyfikowaniu i zbadaniu procesów przetwarzania i ochrony danych osobowych występujących w firmie (np. HR, sprzedaż, marketing), a następnie przeanalizowaniu ich pod kątem przepisów RODO. Sprawdzimy m.in. treści klauzul informacyjnych, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, procedury realizacji obowiązków wynikających z RODO, zgodność rejestru czynności przetwarzania z procesami biznesowymi.

Informacje dotyczące działań obejmujących ochrony danych osobowych – ich zbierania, wykorzystywania oraz zabezpieczenia, pozyskujemy w toku wywiadów audytowych z pracownikami wyznaczonymi przez Klienta, a produktem audytu jest raport opisujący stwierdzone niezgodności.

Czy warto przeprowadzić audyt RODO?

Audyt RODO jest pierwszą czynnością, którą należy wykonać w organizacji, dostosowując ją do wymogów przetwarzania danych. W ramach przeprowadzenie audytu ustalisz przede wszystkim rodzaje danych osobowych oraz zasadność, zakres i sposób ich przetwarzania, a także zastosowane zabezpieczenia pod kątem ich zgodności z RODO. Bardzo ważnym aspektem audytu jest analiza i weryfikacja wszelkiej dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych, pod kątem zgodności z przepisami wynikającymi z rozporządzenia o ochronie danych oraz lokalnymi, szczegółowymi regulacjami branżowymi. Wykorzystywane w każdej firmie systemy informatyczne także są objęte audytem i stosowną oceną, jeśli służą do przetwarzania danych osobowych. Przeprowadzenie audytu zgodności z RODO pozwala więc uzyskać odpowiedzi, w jakich obszarach oraz z wykorzystaniem jakich narzędzi i metod, należy dostosować dokumentację wewnętrzną, w tym politykę ochrony danych osobowych oraz procedury do obowiązujących standardów i przepisów. To ponadto najlepsza weryfikacja bezpieczeństwa informacji, jakie gromadzone są w firmie.

Co zyskujesz?

 • Audyt przeprowadzony najdokładniejszą metodą – bezpośrednie wywiady z przedstawicielami obszarów biznesowych firmy.
 • Przejrzystą informację o elementach i obszarach wymagających dostosowania do przepisów RODO  – kompleksową informację o ochronie danych osobowych.
 • Rekomendacje oparte na wyważeniu podejścia pro-biznesowego i ostrożnościowego do RODO.

Powierzając nam audyt i wdrożenie RODO, masz pewność, że gromadzone w ramach Twojej działalności dane osobowe będą odpowiednio chronione! Właściwa polityka bezpieczeństwa informacji pomaga efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem.

Interesuje Cię dobrze przeprowadzony audyt ochrony danych osobowych (RODO/GDPR)?

Twoja firma potrzebuje wykonać Audyt RODO?

Wypełnij formularz


  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.

  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

  Audyt RODO - oferta cenowa

  Zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych

  Wdrożenie RODO

  Dowiedz się jak przeprowadzić audyt systemu ochrony danych osobowych RODO

  Audyt RODO to usługa, która pozwala sprawdzić, czy Twoja firma spełnia wymagania Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Audyt RODO jest niezbędny, jeśli chcesz uniknąć wysokich kar finansowych i utraty zaufania klientów. Audyt zbiorów danych osobowych pomoże Ci również zoptymalizować procesy związane z ich przetwarzaniem zwiększając bezpieczeństwo informacji w Twojej organizacji.

  Audyt składa się z kilku etapów, takich jak:

  • analiza dokumentacji i procedur dotyczących ochrony danych osobowych,
  • weryfikacja stanu faktycznego w zakresie przestrzegania przepisów RODO,
  • identyfikacja ryzyk i luk prawnych,
  • opracowanie rekomendacji i planu działań naprawczych,
  • wsparcie wdrożeniowe i szkoleniowe,
  • raport audytu zgodności.

  Usługi audytu RODO są usługą kompleksową i dostosowaną do indywidualnych potrzeb każdej firmy. Może być on przeprowadzony zarówno przez zewnętrznego audytora, jak i przez własny zespół specjalistów. Procedura audytu RODO to inwestycja, która zapewni Ci spokój ducha i przewagę konkurencyjną na rynku.

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o audycie bezpieczeństwa RODO oraz zagłębić się w przepisy dotyczące ochrony danych osobowych RODO zapraszamy do kontaktu z nami. Jesteśmy doświadczonymi ekspertami w dziedzinie ochrony danych osobowych i pomożemy Ci dostosować się do wymogów RODO. Nie zwlekaj, zamów audyt RODO już dziś!

  W dzisiejszym świecie danych, gdzie przepisy RODO stały się kluczowym aspektem prowadzenia biznesu, RodoRadar staje się niezbędnym partnerem dla każdej przedsiębiorczej organizacji. Nasza usługa audytu RODO jest więcej niż zwykłą kontrolą – to inwestycja w bezpieczeństwo Twojej firmy.

  Nasi Klienci