Audyt RODO

Nie wiesz czy Twoja firma działa zgodnie z RODO? Chcesz dowiedzieć się, czy funkcja inspektora danych osobowych jest wypełniana właściwie?

  • Chcesz sprawdzić czy wdrożenie RODO przeprowadzone w Twojej firmie nie ominęło żadnego obszaru?
  • Chcesz zbadać czy wdrożone procedury w zakresie bezpieczeństwa informacji faktycznie działają?

 

Przeprowadzony przez nas audyt odpowie na Twoje pytania!

Usługa polega na zidentyfikowaniu i zbadaniu procesów przetwarzania i ochrony danych osobowych występujących w firmie (np. HR, sprzedaż, marketing), a następnie przeanalizowaniu ich pod kątem przepisów RODO. Sprawdzimy m.in. treści klauzul informacyjnych, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, procedury realizacji obowiązków wynikających z RODO, zgodność rejestru czynności przetwarzania z procesami biznesowymi.

Informacje dotyczące działań obejmujących ochrony danych osobowych – ich zbierania, wykorzystywania oraz zabezpieczenia, pozyskujemy w toku wywiadów audytowych z pracownikami wyznaczonymi przez Klienta, a produktem audytu jest raport opisujący stwierdzone niezgodności.

Biorąc powyższe pod uwagę, można z całą stanowczością stwierdzić, że RODO audyt jest pierwszą czynnością, którą należy wykonać w organizacji, dostosowując ją do wymogów RODO. W ramach przeprowadzenie audytu ustalisz przede wszystkim rodzaje danych osobowych oraz zasadność, zakres i sposób ich przetwarzania, a także zastosowane zabezpieczenia pod kątem ich zgodności z RODO. Bardzo ważnym aspektem audytu jest analiza i weryfikacja wszelkiej dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych, pod kątem zgodności z przepisami wynikającymi z rozporządzenia o ochronie danych oraz lokalnymi, szczegółowymi regulacjami branżowymi. Wykorzystywane w każdej firmie systemy informatyczne także są objęte audytem i stosowną oceną, jeśli służą do przetwarzania danych osobowych. Przeprowadzenie audytu zgodności z RODO pozwala więc uzyskać odpowiedzi, w jakich obszarach oraz z wykorzystaniem jakich narzędzi i metod, należy dostosować dokumentację wewnętrzną, w tym politykę ochrony danych osobowych oraz procedury do obowiązujących standardów i przepisów. To ponadto najlepsza weryfikacja bezpieczeństwa informacji, jakie gromadzone są w firmie.

 

Co zyskujesz?

  • Audyt przeprowadzony najdokładniejszą metodą – bezpośrednie wywiady z przedstawicielami obszarów biznesowych firmy.
  • Przejrzystą informację o elementach i obszarach wymagających dostosowania do przepisów RODO  – kompleksową informację o ochronie danych osobowych.
  • Rekomendacje oparte na wyważeniu podejścia pro-biznesowego i ostrożnościowego do RODO.

Powierzając nam audyt i wdrożenie RODO, masz pewność, że gromadzone w ramach Twojej działalności dane osobowe będą odpowiednio chronione! Właściwa polityka bezpieczeństwa informacji pomaga efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem.

 

Interesuje Cię dobrze przeprowadzony audyt RODO?

Skontaktuj się z Nami!

 

Kontakt:

Krzysztof Gołaszewski

e-mail: biuro@rodoradar.pl

tel. 22 537 50 50