KOD – Koordynator Ochrony Danych

Usługa RODO – zewnętrzny Koordynator Ochrony Danych

  • Nie ma obowiązku prawnego powołania Inspektora Ochrony Danych, a  istnieje potrzeba profesjonalnej  pomocy  w zakresie RODO?
  • W organizacji został powołany Inspektor Ochrony Danych, a istnieje potrzeba wsparcia ze strony profesjonalnego doradcy?
  • W firmie scentralizowano zarządzanie obszarem danych osobowych i  istnieje potrzeba doradztwa na poziomie regionalnym?

Odpowiedzią na powyższe  potrzeby jest dedykowana usługa RODO – outsourcing funkcji Koordynatora Danych Osobowych.  Jest to  profesjonalne wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych.  Koordynatora nie zgłasza się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nasz ekspert przekaże bieżące informacje obowiązkach organizacji wynikających  z RODO, okaże też wsparcie w projektach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Zapewni  konsultacje we wszystkie dni robocze, również w  przypadku wystąpienia incydentu, czy też potrzeby kontaktu z Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Organizacja otrzyma dostęp do szkoleń e-learningowych oraz szkoleń dedykowanych.

Co zyskujesz mając zewnętrznego Koordynatora Ochrony Danych?

  • Bieżące informacje na temat wymagań prawnych dotyczących ochronnych danych osobowych.
  • Bezpośredni transfer wiedzy do organizacji z zakresu ochrony danych osobowych.
  • Profesjonalne doradztwo opierające się na aktywnym poszukiwaniu rozwiązań biznesowych zgodnych z RODO dostosowanych do specyfiki organizacji.
  • Przeprowadzanie okresowych szkoleń z zasad ochrony danych osobowych.
  • Wsparcie w kontaktach z organem nadzorczym.
  • Ciągłość świadczenia usługi – zespół wspierający i zastępujący Koordynatora Ochrony Danych w razie potrzeby.
  • Stałe doradztwo w obszarze ochrony danych osobowych przez wszystkie dni robocze w roku.

Outsourcing funkcji koordynatora  ochrony danych osobowych

to rozwiązanie, dzięki któremu zyskujesz oszczędność czasu, optymalizację kosztów i najwyższą jakość świadczonych usług. Stała opieka Koordynatora Ochrony Danych zapewni Ci poczucie  komfort w obszarze ochrony danych.  Możesz liczyć na wsparcie naszego eksperta z zakresu ochrony danych osobowych, który rzetelnie wywiąże się z funkcji KOD. W naszym Zespole pracują tylko profesjonaliści, osoby doświadczone w  dziedzinie ochrony danych osobowych w różnych branżach, posługujący się również  w codziennej pracy językiem angielskim.

Interesuje Cię kompleksowa oferta na outsourcing KOD?

Potrzebujesz więcej informacji?

Nasi Klienci