Outsourcing IOD czyli przejęcie funkcji inspektora ochrony danych

Inspektor Ochrony Danych – Usługa IOD

Kiedy trzeba wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych?

Przygotujemy profesjonalną analizę czy jest to niezbędne. Przeprowadzanie takiej analizy jest konieczne dla wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe i powinno znajdować się w dokumentacji ochrony danych osobowych. Jeśli musisz powołać Inspektora Ochrony Danych (IOD) – oferujemy Ci przejęcie przez Audytel funkcji IOD. W każdym przypadku możesz to zrobić aby wzmocnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych musi wykazać się znajomością nie tylko regulacji prawnych krajowych, unijnych lub regulacji państw członkowskich, ale i bieżących wskazań regulatora krajowego. IOD zna również najlepsze praktyki rynkowe dotyczące  bezpieczeństwa danych osobowych. W każdym przypadku wyznaczenie Inspektora Ochrony w firmie lub zlecenie outsorcingu Inspektora Ochrony Danych wzmocni bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych i znacząco zmniejsza ryzyko naruszeń ochrony danych.

Kim jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)?

Inspektor Ochrony Danych, to profesjonalista, dzięki któremu dane osobowe mogą być właściwie chronione. Szukasz kompetentnej i doświadczonej osoby, która zajmie się RODO w Twojej firmie? Pamiętaj, że nie każdy w Twojej organizacji może zostać IOD z uwagi na występujący konflikt interesów. Funkcji tej nie może pełnić nikt z kadry zarządzającej oraz każda inna osoba jeśli jest odpowiedzialna za określanie celów i sposobów przetwarzania danych osobowych. Proponujemy usługę zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych, dzięki któremu otrzymasz kompleksowe wsparcie w obszarach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W ramach outsourcingu IOD konsultant będzie informował o zmieniających się obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych i doradzał najlepsze rozwiązania do wdrożenia. IOD będzie monitorował przestrzeganie RODO w firmie, będzie prowadził szkolenia pracowników oraz sprawdzał skuteczność zastosowanych rozwiązań w postępowaniach audytowych. Będzie współpracował z organem nadzorczym, a dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych punktem kontaktowym. IOD konsultował będzie wszelkie istotne kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Żadna sprawa nie pozostanie pozostawiona bez odpowiedzi, a na wsparcie można liczyć we wszystkie dni robocze w ciągu całego roku bez przerw na urlop czy zwolnienie lekarskie. Jeżeli w firmie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, to zapewnimy mu profesjonalne wsparcie w jego codziennych obowiązkach ochrony poufnych danych.

Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

 • Bieżące informacje na temat wymagań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Monitorowanie stosowania RODO w firmie.
 • Bezpośredni transfer wiedzy do organizacji z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Profesjonalne doradztwo opierające się na aktywnym poszukiwaniu rozwiązań biznesowych zgodnych z RODO dostosowanych do specyfiki.
 • Audyty przyjętych rozwiązań.
 • Przeprowadzanie okresowych szkoleń z zasad ochrony danych osobowych
 • Wsparcie w kontaktach z organem nadzorczym.
 • Stałe doradztwo w obszarze ochrony danych osobowych przez wszystkie dni robocze w roku.
 • Ciągłość świadczenia usługi – zespół wspierający i zastępujący Inspektora Ochrony Danych w razie potrzeby.

Przekazanie obowiązków IOD

Outsourcing funkcji inspektora Ochrony Danych Osobowych

to rozwiązanie, dzięki któremu zyskujesz oszczędność czasu, optymalizację kosztów i najwyższą jakość świadczonych usług. Stała opieka w tym zakresie, czyli bieżące doradztwo, prowadzenie regularnych audytów czy szkoleń pozwala we właściwy sposób wypełniać obligatoryjny obowiązek prawny. Możesz liczyć na wsparcie naszego eksperta z zakresu ochrony danych osobowych, który rzetelnie wywiąże się z funkcji IOD. W naszym Zespole pracują tylko profesjonaliści, osoby doświadczone w dziedzinie ochrony danych osobowych w różnych branżach, posługujący się również w codziennej pracy językiem angielskim.

Jakie korzyści dla przedsiębiorstwa przyniesie przekazanie obowiązków i zadań związanych z funkcją Inspektora Ochrony Danych firmie zewnętrznej?

 • oszczędność czasu i pieniędzy, ponieważ nie trzeba zatrudniać i szkolić własnego IOD, ani ponosić kosztów związanych z jego utrzymaniem i rozwojem;
 • dostęp do profesjonalnej wiedzy i doświadczenia, ponieważ firma lub osoba świadcząca usługę outsourcingu IOD posiada odpowiednie kwalifikacje i kompetencje w zakresie ochrony danych osobowych;
 • zapewnienie ciągłości i jakości usługi, ponieważ firma lub osoba świadcząca usługę outsourcingu IOD jest zobowiązana do świadczenia usługi na podstawie umowy, która określa zakres, warunki i standardy współpracy;
 • minimalizacja ryzyka naruszeń i sankcji, ponieważ firma lub osoba świadcząca usługę outsourcingu IOD monitoruje na bieżąco zmiany w przepisach i dostosowuje do nich procesy przetwarzania danych osobowych w organizacji;
 • poprawa reputacji i zaufania, ponieważ firma lub osoba świadcząca usługę outsourcingu IOD reprezentuje organizację w kontaktach z osobami, których dane dotyczą, organami nadzorczymi i innymi podmiotami.

Outsourcing IOD to rozwiązanie, które może przynieść wiele korzyści dla organizacji, które chcą zapewnić prawidłową ochronę danych osobowych i spełnić wymagania prawne w tym zakresie.

Interesuje Cię kompleksowa oferta na outsourcing IOD?

Potrzebujesz oferty Outsourcing IOD?

Wypełnij formularz


  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.

  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

  Outsourcing IOD - oferta cenowa

  Wdrożenie RODO

  Audyt RODO

  Nasi Klienci