Testowanie zabezpieczeń RODO

Ocena oraz testowanie zabezpieczeń technicznych w świetle RODO

Badanie podatności środowiska informatycznego, to kluczowy element zapewniania bezpieczeństwa organizacji oraz testowania środków technicznych wymaganych przez RODO. Rozumiejąc potrzeby i korzyści wynikające z audytu zachęcamy do podjęcia współpracy z Nami w tym zakresie.

Nasze prace realizowane są przez wykwalifikowanych i niezależnych audytorów posiadających certyfikaty z obszarów audytu, zarządzania informatyką i bezpieczeństwa informacji takie jak CISA, ITIL, TOGAF, ISO 27001, CEH, CPEH oraz inne certyfikaty pokrewne.

Opieramy swoją metodykę na wytycznych do audytowania systemów informatycznych ISACA, OWASP i staramy się dostosować do bieżącej działalności organizacji, aby obniżać wpływ badania na działania biznesowe.

Wykorzystywana przez nas technologia obejmuje szerokie możliwości w identyfikowaniu podatności w

  • Środowiskach zwirtualizowanych.
  • Chmurze obliczeniowej.
  • Web-aplikacjach.
  • Systemach operacyjnych i bazach danych.
  • Urządzeniach brzegowych i sieciowych.

Co zyskujesz testując zabezpieczenia RODO?

W ramach testów podatności w Twojej firmie zyskujesz

  • Spełnienie obowiązku wynikającego z art. 32 RODO, dotyczący regularnego testowania środków technicznych.
  • Pełne informacje o stanie infrastruktury, aktualności i konfiguracji oprogramowania.
  • Ocenę ryzyka wynikającego ze znalezionych luk i uchybień.

Wynikiem przeprowadzonych badań jest raport wraz z oceną ryzyk oraz klasyfikacją podatności w oparciu o skalę CVSS z odniesieniem do czterech poziomów ryzyka (Krytyczny, Wysoki, Średni, Niski) oraz proponowanymi działaniami naprawczymi.

Jesteś zainteresowany niezależną oceną oraz testowanie zabezpieczeń technicznych w RODO?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Nasi Klienci