Outsourcing RODO – o Nas

Jesteśmy zespołem osób, który od wielu lat porusza się w obszarze audytów i doradztwa w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji. Prowadzimy audyty ochrony danych, opiniujemy umowy, procedury i regulaminy związane z przetwarzaniem danych osobowych u klientów. Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą ochroną danych osobowych.

Nasze doświadczenia pozwalają wesprzeć przedsiębiorstwa, spółki prawa handlowego oraz podmioty z sektora publicznego podczas wdrażania RODO.

Oprócz doradztwa z zakresu ochrony danych osobowych proponujemy również firmom i instytucjom usługę outsourcingu IOD. Do realizacji tego typu funkcji delegujemy w pełni kompetentnego i rzetelnego fachowca, inspektora ochrony danych, który swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem wesprze Administratora Danych w zakresie prawidłowego spełniania wymogów określonych przez RODO.

Dlaczego warto skorzystać z usługi outsourcingu IOD?

Tego typu usługa ukierunkowana jest na różnorodne podmioty gospodarcze i instytucjonalne, w których proces dostosowawczy do standardów RODO został wykonany, ale z uwagi na wdrożenia optymalizacyjne, również w zakresie kosztów, decydują się one na powierzenie tej funkcji zewnętrznemu podmiotowi. W ramach podjętej współpracy realizujemy zadania wynikające nie tylko z bieżących potrzeb, ale również ze stałej obsługi wszystkich obszarów objętych obowiązkiem stosowania RODO. Jakich zatem korzyści można się spodziewać z wykonywanej przez nas usługi outsourcingu IOD:

  • zapewniamy profesjonalną realizację obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych przez doskonale przygotowanego i doświadczonego w tym zakresie specjalistę,
  • gwarantujemy wsparcie przy utrzymaniu pełnego bezpieczeństwa informacji dotyczących pracowników, współpracowników oraz kontrahentów, petentów, klientów i konsumentów,
  • realizujemy bezproblemowe i sprawne dostosowanie procesu ochrony danych do wymogów RODO także przy ewentualnych zmianach w prowadzonej działalności,
  • dzięki usłudze umożliwiamy ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem dedykowanego stanowiska i częstymi szkoleniami osoby je zajmującej,
  • zapewniamy możliwość skupienia się na podstawowych zadaniach w przedsiębiorstwie oraz instytucji pożytku publicznego poprzez koordynowanie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych.

Nasz zespół

doradczymi w obszarze ochrony danych

Daria Worgut-Jagnieża

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Moneta w Toruniu.

Od kilkunastu lat kieruje projektami audytowymi i doradczymi w obszarze ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji. Obecnie pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w wielu międzynarodowych korporacjach m.in. z branży farmaceutycznej. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego ISO 27001 (Bezpieczeństwo Informacji). Prowadzi analizy ryzyka pod kątem naruszenia praw i wolności podmiotów danych - posiada certyfikat Risk Managera normy ISO 27005 oraz normy ISO 31000.

Agnieszka Świerczyńska

Agnieszka Świerczyńska

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe – Wiedza o Integracji Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z zakresu Prawa Nowoczesnych Technologii na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie. Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych.
Ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, przeprowadzaniu audytów, sporządzaniu oraz weryfikacji umów. Bierze udział w procesie analizy ryzyka pod kątem naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz wdrażaniu RODO ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Zajmuje się sporządzaniem regulaminów usług świadczonych drogą elektroniczną, weryfikacją umów wdrożeniowych z sektora IT oraz wsparciem prawnym w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej (ze szczególnym uwzględnieniem znaków towarowych i tematyki domen internetowych).

Michał Madecki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w Urzędzie Ochronie Danych Osobowych oraz kancelariach prawnych specjalizujących się w prawie ochrony danych osobowych, e-privacy, e-commerce, prawie własności intelektualnej, prawie pracy oraz obsłudze prawnej spółek handlowych. Uczestniczył w procesach dostosowania organizacji do RODO, audytach zgodności z prawem ochrony danych osobowych, przygotowywaniach dokumentacji wdrożeniowych, opiniowania umów oraz opiniowania projektów aktów prawnych z punktu widzenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Joanna Noga-Bogomilska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe Wykonywanie Funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz studia podyplomowe Prawo Ochrony Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Doświadczenie w zakresu prawa ochrony danych osobowych nabyła w jednej z warszawskich kancelarii prawnych a także w Ministerstwie Cyfryzacji. Doradzała klientom m.in. z branży farmaceutycznej, finansowej oraz telekomunikacyjnej. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu audytów i wdrażaniu RODO a także ma doświadczenie w reprezentowaniu podmiotu w trakcie kontroli Prezesa UODO. Pracowała zarówno w sektorze prywatnym jak i administracji publicznej.

Autorka artykułów branżowych oraz uczestnik wydarzeń poświęconych ochronie danych osobowych. Współautorka pierwszego w Polsce komentarza do ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

Prowadząca serwis RODOradar.pl.

Paulina Wirska

Absolwentka Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Prawnik, specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako wieloletni pracownik Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (obecnie PUODO) prowadząc postępowania administracyjne o wysokim stopniu skomplikowania, a także w Departamencie Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w Departamencie Prawnym Ministerstwa Cyfryzacji oraz w renomowanych zespołach expertów ds. ochrony danych osobowych obsługując podmioty z branży finansowej, produkcyjnej, sprzedażowej, kosmetycznej oraz doradztwa personalnego. Trener na szkoleniach z ochrony danych osobowych.

Ewa Boboli

Prawnik, aplikantka przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Doświadczenie zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych oraz spółkach.

Doradzała spółkom w zakresie prawa ochrony danych osobowych, e-commerce, sporządzała dokumentację wymaganą przepisami RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Obecnie prowadzi audyty zgodności z RODO, a także pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych.

Grzegorz Bernatek

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (kierunek: Telekomunikacja) oraz Szkoły Głównej Handlowej (studia podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości).

Lead TMT Analyst w Audytel S.A. Od roku 2004 kieruje projektami badawczymi dotyczącymi polskiego i europejskiego rynku ICT; tworzenia modeli rynkowych i systemowych oraz prowadzi doradztwo i szkolenia dla klientów Audytela.

Specjalizuje się w interdyscyplinarnych projektach na styku technologii, ekonomii oraz zagadnień prawno-regulacyjnych.

Katarzyna Chylińska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła na tym samym uniwersytecie studia podyplomowe na kierunku Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych.
Prawnik, specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Od 2018 roku wykładowca na studiach podyplomowych na kierunku Inspektor Ochrony Danych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz Bydgoszczy.

Doświadczenie w zakresu prawa ochrony danych osobowych nabyła w jednej z wiodących warszawskich kancelarii prawnych oraz w kilku firmach konsultingowych. Doradzała klientom m.in. z branży produkcyjnej, budowlanej, medycznej oraz pożyczkowej. Autorka artykułów branżowych oraz uczestnik licznych wydarzeń poświęconych ochronie danych osobowych.