Outsourcing RODO – o Nas

Eksperci w swojej dziedzinie

Jesteśmy zespołem osób, który od wielu lat porusza się w obszarze audytów i doradztwa w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji. Prowadzimy audyty ochrony danych, opiniujemy umowy, procedury i regulaminy związane z przetwarzaniem danych osobowych u klientów. Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą ochroną danych osobowych. Nasze doświadczenia pozwalają wesprzeć przedsiębiorstwa, spółki prawa handlowego oraz podmioty z sektora publicznego podczas wdrażania RODO. Oprócz doradztwa z zakresu ochrony danych osobowych proponujemy również firmom i instytucjom usługę outsourcingu IOD. Do realizacji tego typu funkcji delegujemy w pełni kompetentnego i rzetelnego fachowca, inspektora ochrony danych, który swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem wesprze Administratora Danych w zakresie prawidłowego spełniania wymogów określonych przez RODO.

Dlaczego warto skorzystać z usługi outsourcingu IOD?

Tego typu usługa ukierunkowana jest na różnorodne podmioty gospodarcze i instytucjonalne, w których proces dostosowawczy do standardów RODO został wykonany, ale z uwagi na wdrożenia optymalizacyjne, również w zakresie kosztów, decydują się one na powierzenie tej funkcji zewnętrznemu podmiotowi. W ramach podjętej współpracy realizujemy zadania wynikające nie tylko z bieżących potrzeb, ale również ze stałej obsługi wszystkich obszarów objętych obowiązkiem stosowania RODO. Jakich zatem korzyści można się spodziewać z wykonywanej przez nas usługi outsourcingu IOD:

  • Zapewniamy profesjonalną realizację obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych przez doskonale przygotowanego i doświadczonego w tym zakresie specjalistę.
  • Gwarantujemy wsparcie przy utrzymaniu pełnego bezpieczeństwa informacji dotyczących pracowników, współpracowników oraz kontrahentów, petentów, klientów i konsumentów.
  • Realizujemy bezproblemowe i sprawne dostosowanie procesu ochrony danych do wymogów RODO także przy ewentualnych zmianach w prowadzonej działalności.
  • Dzięki usłudze umożliwiamy ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem dedykowanego stanowiska i częstymi szkoleniami osoby je zajmującej.
  • Zapewniamy możliwość skupienia się na podstawowych zadaniach w przedsiębiorstwie oraz instytucji pożytku publicznego poprzez koordynowanie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych.
  • Jako nieliczni na rynku posiadamy polisę OC, pozwalającą na dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem przez Audytel obowiązków związanych ze świadczeniem usług.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Nasi Klienci