Outsourcing Rodo – o Nas

Jesteśmy zespołem osób, który od wielu lat porusza się w obszarze audytów i doradztwa w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji. Prowadzimy audyty ochrony danych, opiniujemy umowy, procedury i regulaminy związane z przetwarzaniem danych osobowych u klientów. Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą ochroną danych osobowych.

Nasze doświadczenia pozwalają wesprzeć przedsiębiorstwa, spółki prawa handlowego oraz podmioty z sektora publicznego podczas wdrażania RODO.

Oprócz doradztwa z zakresu ochrony danych osobowych proponujemy również firmom i instytucjom usługę outsourcingu IOD. Do realizacji tego typu funkcji delegujemy w pełni kompetentnego i rzetelnego fachowca, inspektora ochrony danych, który swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem wesprze Administratora Danych w zakresie prawidłowego spełniania wymogów określonych przez RODO.

Dlaczego warto skorzystać z usługi outsourcingu IOD?

Tego typu usługa ukierunkowana jest na różnorodne podmioty gospodarcze i instytucjonalne, w których proces dostosowawczy do standardów RODO został wykonany, ale z uwagi na wdrożenia optymalizacyjne, również w zakresie kosztów, decydują się one na powierzenie tej funkcji zewnętrznemu podmiotowi. W ramach podjętej współpracy realizujemy zadania wynikające nie tylko z bieżących potrzeb, ale również ze stałej obsługi wszystkich obszarów objętych obowiązkiem stosowania RODO. Jakich zatem korzyści można się spodziewać z wykonywanej przez nas usługi outsourcingu IOD:

  • zapewniamy profesjonalną realizację obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych przez doskonale przygotowanego i doświadczonego w tym zakresie specjalistę,
  • gwarantujemy wsparcie przy utrzymaniu pełnego bezpieczeństwa informacji dotyczących pracowników, współpracowników oraz kontrahentów, petentów, klientów i konsumentów,
  • realizujemy bezproblemowe i sprawne dostosowanie procesu ochrony danych do wymogów RODO także przy ewentualnych zmianach w prowadzonej działalności,
  • wdrażamy dzięki usłudze umożliwiamy ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem dedykowanego stanowiska i częstymi szkoleniami osoby je zajmującej,

  • zapewniamy możliwość skupienia się na podstawowych zadaniach w przedsiębiorstwie oraz instytucji pożytku publicznego poprzez koordynowanie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych.

Nasz zespół

doradczymi w obszarze ochrony danych

Daria Worgut-Jagnieża

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Moneta w Toruniu.

Od ponad 10 lat kieruje projektami audytowymi i doradczymi w obszarze ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji. Przez ponad 10 lat pełniła rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji dla najważniejszych klientów Audytela. Obecnie pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w wielu międzynarodowych korporacjach m.in. z branży farmaceutycznej. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego ISO 27001 (Bezpieczeństwo Informacji).

Ekspert w dziedzinie ochrony danych

Michał Rogoziński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych i prawa konsumenckiego, certyfikowany Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI). W firmie Audytel zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych, pełniąc funkcję Inspektora ochrony danych dla wielu jego kluczowych klientów. Od kilku lat doradza polskim przedsiębiorcom przy budowaniu i rozwijaniu bezpiecznego biznesu. Zrealizował dziesiątki audytów bezpieczeństwa danych osobowych oraz projektów wdrożeniowych. Aktywny trener prowadzący szkolenia z zakresu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Posiada certyfikat audytora wiodącego ISO 27001:2013 (Bezpieczeństwo Informacji).

Marcin Jastrzębski

Marcin Jastrzębski

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych (kierunek: Matematyka).

Posiada 10 letnie doświadczenie w obszarze audytów Teleinformatycznych. W Audytel prowadzi projekty doradcze z dziedziny optymalizacji rozwiązań ICT, redukcji kosztów, nabywania usług teleinformatycznych, a także audyty IT w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z określonymi wymaganiami i standardami. Posiada certyfikat audytora ISO 20000-1.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Joanna Peryt

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej (studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi).

Z uwagi na posiadaną wiedzę specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną danych w prawie pracy. Pełniła funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji na jednym z wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego.
Od ponad 10 lat pracuje w Audytelu, gdzie jako konsultant zrealizowała wiele audytów bezpieczeństwa danych osobowych oraz projektów wdrożeniowych. Pełni rolę Inspektora ochrony danych dla wielu klientów Audytela. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego ISO 27001 (Bezpieczeństwo Informacji).

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Angelika Niezgoda

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyła Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji oraz Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Do zespołu Audytela dołączyła w 2016 roku, pełniąc dla jego klientów funkcje doradcze z zakresu ochrony danych osobowych. Obecnie jako Inspektor Ochrony Danych, prowadzi audyty bezpieczeństwa danych i czuwa nad projektowaniem i wdrażaniem procedur zgodnych z wymogami RODO. Prowadzi także szkolenia z zakresu ochrony danych oraz analizy ryzyka pod kątem naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

Posiada certyfikat Inspektora Ochrony Danych oraz certyfikat audytora wiodącego normy ISO 27001:2017 (Bezpieczeństwo Informacji).

Prowadząca serwis RODOradar.pl.

Natalia Łukawska

Natalia Łukawska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej oraz nowych technologii na KU Leuven w Belgii, uzyskując tytuł LL.M.

Odbyła siedmiomiesięczny staż w Islandzkim Centrum Praw Człowieka w Reykjaviku. Jej praktyka obejmuje analizę zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji.

Agnieszka Świerczyńska

Agnieszka Świerczyńska

Adwokat – specjalista z zakresu danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe – Wiedza o Integracji Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu Prawa Nowoczesnych Technologii na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie.
Ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, przeprowadzaniu audytów, sporządzaniu oraz weryfikacji umów. Bierze udział w procesie analizy ryzyka pod kątem naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz wdrażaniu RODO ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Ponadto zajmuje się sporządzaniem regulaminów usług świadczonych drogą elektroniczną, weryfikacją umów wdrożeniowych z sektora IT oraz wsparciem prawnym w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej (ze szczególnym uwzględnieniem znaków towarowych i tematyki domen internetowych).

Katarzyna Marcisz

Absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Ukończyła studia podyplomowe: Administrator Bezpieczeństwa Informacji oraz Komunikacja w biznesie.

Posiada certyfikat audytora wiodącego ISO 27001 (Bezpieczeństwo Informacji) i wieloletnie doświadczenie w obsłudze Klienta biznesowego.

Doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych zdobywała w Ministerstwie Cyfryzacji, jako wsparcie Departamentu Zarządzania Danymi przy konsultacjach społecznych ustawy o ochronie danych osobowych.

Ksawery Gołębiowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Doświadczenie w kwestiach prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażania RODO nabywał w jednej z wiodących warszawskich kancelarii prawnych.

Brał udział w projektach dostosowania organizacji do RODO, realizowanych dla klientów wielu branż, między innymi bankowej oraz ubezpieczeniowej.

W swojej wcześniejszej praktyce zajmował się również korporacyjną obsługą spółek oraz prawem własności intelektualnej.

Alina Lewandowska

Alina Lewandowska

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie.
Swoje doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa prawnego zdobywała w kancelariach prawnych oraz podmiotach sektora prywatnego.

Do zespołu Audytela dołączyła w 2018 roku. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych, wspierając klientów Audytela. Doradza w procesach dostosowania organizacji do wymogów RODO, udziela bieżących konsultacji klientom, opiniuje regulaminy i umowy w zakresie danych osobowych.

Bartosz Czernek

Bartosz Czernek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na którym obronił pracę dyplomową pt.: „Transgraniczny przekaz danych osobowych w prawie Unii Europejskiej”.

Zainteresowany ochroną danych osobowych od 2014 r. - równolegle do nauki regulacji ochrony danych w czasie studiów, praktykował w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Ma doświadczenie w prowadzeniu audytów ochrony danych osobowych, opiniowaniu umów i regulaminów.