Outsourcing RODO – o Nas

Jesteśmy zespołem osób, który od wielu lat porusza się w obszarze audytów i doradztwa w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji. Prowadzimy audyty ochrony danych, opiniujemy umowy, procedury i regulaminy związane z przetwarzaniem danych osobowych u klientów. Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą ochroną danych osobowych.

Nasze doświadczenia pozwalają wesprzeć przedsiębiorstwa, spółki prawa handlowego oraz podmioty z sektora publicznego podczas wdrażania RODO.

Oprócz doradztwa z zakresu ochrony danych osobowych proponujemy również firmom i instytucjom usługę outsourcingu IOD. Do realizacji tego typu funkcji delegujemy w pełni kompetentnego i rzetelnego fachowca, inspektora ochrony danych, który swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem wesprze Administratora Danych w zakresie prawidłowego spełniania wymogów określonych przez RODO.

Dlaczego warto skorzystać z usługi outsourcingu IOD?

Tego typu usługa ukierunkowana jest na różnorodne podmioty gospodarcze i instytucjonalne, w których proces dostosowawczy do standardów RODO został wykonany, ale z uwagi na wdrożenia optymalizacyjne, również w zakresie kosztów, decydują się one na powierzenie tej funkcji zewnętrznemu podmiotowi. W ramach podjętej współpracy realizujemy zadania wynikające nie tylko z bieżących potrzeb, ale również ze stałej obsługi wszystkich obszarów objętych obowiązkiem stosowania RODO. Jakich zatem korzyści można się spodziewać z wykonywanej przez nas usługi outsourcingu IOD:

  • zapewniamy profesjonalną realizację obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych przez doskonale przygotowanego i doświadczonego w tym zakresie specjalistę,
  • gwarantujemy wsparcie przy utrzymaniu pełnego bezpieczeństwa informacji dotyczących pracowników, współpracowników oraz kontrahentów, petentów, klientów i konsumentów,
  • realizujemy bezproblemowe i sprawne dostosowanie procesu ochrony danych do wymogów RODO także przy ewentualnych zmianach w prowadzonej działalności,
  • dzięki usłudze umożliwiamy ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem dedykowanego stanowiska i częstymi szkoleniami osoby je zajmującej,
  • zapewniamy możliwość skupienia się na podstawowych zadaniach w przedsiębiorstwie oraz instytucji pożytku publicznego poprzez koordynowanie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych.

Nasz zespół

doradczymi w obszarze ochrony danych

Daria Worgut-Jagnieża

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Moneta w Toruniu.

Od kilkunastu lat kieruje projektami audytowymi i doradczymi w obszarze ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji. Obecnie pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w wielu międzynarodowych korporacjach m.in. z branży farmaceutycznej. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego ISO 27001 (Bezpieczeństwo Informacji). Prowadzi analizy ryzyka pod kątem naruszenia praw i wolności podmiotów danych - posiada certyfikat Risk Managera normy ISO 27005 oraz normy ISO 31000.

Marcin Jastrzębski

Marcin Jastrzębski

Audytor i specjalista ds. systemów informatycznych. Ukończył Wydział Matematyki w Naukach Informatycznych Politechniki Warszawskiej.

Od ponad 10 lat pracuje w firmie Audytel, gdzie jako członek zespołu projektowego odpowiedzialnego za obszar IT, bierze udział w projektach audytorsko-analitycznych związanych m.in. z ochroną i zabezpieczeniem danych osobowych w systemach IT, oceną zaawansowania wdrożonych w organizacji środków zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych oraz analizami ryzyka. Posiada certyfikaty: audytora wiodącego ISO 27001, ISO 22301 (Ciągłość działania), audytora wewnętrznego ISO 20000-1 (Zarządzanie usługami IT), managera ryzyka zgodnie z ISO 31000 oraz certyfikat Risk Managera – Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji zgodnie z ISO 27005.

Członek zespołu redakcyjnego komentarza do Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wydanego przez C.H.Beck.

Michał Pyszycki

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej (kierunek: Finanse i Bankowość).

Audytor i konsultant specjalizujący się w badaniu zgodności oraz analizie luk obszaru IT w dostosowaniu do wymogów regulacyjnych.

Od 2007 roku pracuje w firmie Audytel, gdzie jako konsultant brał udział w wielu projektach doradczych dla czołowych przedsiębiorstw działających w Polsce, obejmujących m.in. audyty systemów teleinformatycznych, doradztwo przy nabywaniu i wdrażaniu usług ICT, oceny spełnienia wymogów regulacyjnych w tym wymogów wynikających z rekomendacji D, RODO, NIS.

Posiada certyfikaty: audytora wiodącego ISO 27001 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, certyfikat ITIL Foundation, certyfikat Managera Ryzyka zgodnie z ISO 31000 oraz Certyfikat Risk Managera – Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji zgodnie z ISO 27005.

Joanna Noga-Bogomilska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe Wykonywanie Funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz studia podyplomowe Prawo Ochrony Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Doświadczenie w zakresu prawa ochrony danych osobowych nabyła w jednej z warszawskich kancelarii prawnych a także w Ministerstwie Cyfryzacji. Doradzała klientom m.in. z branży farmaceutycznej, finansowej oraz telekomunikacyjnej. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu audytów i wdrażaniu RODO a także ma doświadczenie w reprezentowaniu podmiotu w trakcie kontroli Prezesa UODO. Pracowała zarówno w sektorze prywatnym jak i administracji publicznej.

Autorka artykułów branżowych oraz uczestnik wydarzeń poświęconych ochronie danych osobowych. Współautorka pierwszego w Polsce komentarza do ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

Prowadząca serwis RODOradar.pl.

Agnieszka Świerczyńska

Agnieszka Świerczyńska

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe – Wiedza o Integracji Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z zakresu Prawa Nowoczesnych Technologii na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie. Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych.
Ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, przeprowadzaniu audytów, sporządzaniu oraz weryfikacji umów. Bierze udział w procesie analizy ryzyka pod kątem naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz wdrażaniu RODO ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Zajmuje się sporządzaniem regulaminów usług świadczonych drogą elektroniczną, weryfikacją umów wdrożeniowych z sektora IT oraz wsparciem prawnym w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej (ze szczególnym uwzględnieniem znaków towarowych i tematyki domen internetowych).

Michał Madecki

Absolwent Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie przygotowuje pracę magisterską na temat profilowania oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji w świetle Rozporządzenia o ochronie danych osobowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w Urzędzie Ochronie Danych Osobowych oraz kancelariach prawnych specjalizujących się w prawie ochrony danych osobowych, e-privacy, e-commerce, prawie własności intelektualnej, prawie pracy oraz obsłudze prawnej spółek handlowych. Uczestniczył w procesach dostosowania organizacji do RODO, audytach zgodności z prawem ochrony danych osobowych, przygotowywaniach dokumentacji wdrożeniowych, opiniowania umów oraz opiniowania projektów aktów prawnych z punktu widzenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Grzegorz Bernatek

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (kierunek: Telekomunikacja) oraz Szkoły Głównej Handlowej (studia podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości).

Lead TMT Analyst w Audytel S.A. Od roku 2004 kieruje projektami badawczymi dotyczącymi polskiego i europejskiego rynku ICT; tworzenia modeli rynkowych i systemowych oraz prowadzi doradztwo i szkolenia dla klientów Audytela.

Specjalizuje się w interdyscyplinarnych projektach na styku technologii, ekonomii oraz zagadnień prawno-regulacyjnych.

Paweł Sobel

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Jest autorem pracy magisterskiej dotyczącej ochrony danych osobowych w systemie prawnym Rady Europy.

Doświadczenie zdobywał pracując w uznanych krakowskich kancelariach specjalizujących się w zagadnieniach dotyczących ochrony danych osobowych, prawa własności intelektualnej, prawie medycznym oraz prawie pracy. Brał udział w tworzeniu dokumentacji oraz procedur w ramach wielu projektów wdrożenia RODO.

Katarzyna Chylińska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła na tym samym uniwersytecie studia podyplomowe na kierunku Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych.
Prawnik, specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Od 2018 roku wykładowca na studiach podyplomowych na kierunku Inspektor Ochrony Danych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz Bydgoszczy.

Doświadczenie w zakresu prawa ochrony danych osobowych nabyła w jednej z wiodących warszawskich kancelarii prawnych oraz w kilku firmach konsultingowych. Doradzała klientom m.in. z branży produkcyjnej, budowlanej, medycznej oraz pożyczkowej. Autorka artykułów branżowych oraz uczestnik licznych wydarzeń poświęconych ochronie danych osobowych.

Paulina Wirska

Absolwentka Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Prawnik, specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako wieloletni pracownik Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (obecnie PUODO) prowadząc postępowania administracyjne o wysokim stopniu skomplikowania, a także w Departamencie Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w Departamencie Prawnym Ministerstwa Cyfryzacji oraz w renomowanych zespołach expertów ds. ochrony danych osobowych obsługując podmioty z branży finansowej, produkcyjnej, sprzedażowej, kosmetycznej oraz doradztwa personalnego.
Autor artykułów branżowych. Trener na szkoleniach z ochrony danych osobowych.