E-learning Cyberbezpieczeństwo

Kurs Cyberbezpieczeństwo

Żyjemy w czasach, kiedy świat cyfrowy coraz bardziej przeplata się z rzeczywistym. Ze względu na koszt, ekologię ale i efektywność zarządzania, dane przenoszone są ze źródeł papierowych do cyfrowych.  Przynosi to wiele korzyści, ale i niesie za sobą pewne niebezpieczeństwa. Podobnie jak kiedyś, ważne informacje były przechowywane pod kluczem, tak teraz te w formie cyfrowej również powinny być odpowiednio zabezpieczone.

Celem szkoleń w obszarze cyberbezpieczeństwa jest

 • Podniesienie świadomości zagrożeń związanych z działaniami cyberprzestępców.
 • Obniżenie poziomu ryzyka kradzieży lub wyłudzenia poufnych danych.
 • Obniżenie poziomu ryzyka utraty ciągłości działania procesów biznesowych.
 • Ochrona infrastruktury teleinformatycznej organizacji.

Dostępne szkolenia e-learning

1. Bezpieczeństwo informacji:

 • Definicja bezpieczeństwo informacji.
 • Triada bezpieczeństwa informacji.
 • Zagrożenia dla informacji.
 • Przykłady zagrożeń i ich przyczyny.

2. Cyberbezpieczeństwo – jak się bronić:

 • Dlaczego cyberbezpieczeństwo jest ważne?
 • Malware, Spyware, phishing, vishing.
 • W jaki sposób przestępcy wydobywają dane i do czego wykorzystują?
 • Skala zagrożeń.
 • Jak się bronić w praktyce?
 • Socjotechniki – wywieranie wpływu.
 • Co ty możesz zrobić w kwestii bezpieczeństwa.
 • Mechanizmy bezpieczeństwa – hasła.

3. Zabezpieczenia stosowane w celu skutecznej ochrony informacji:

 • Kontrola dostępu: identyfikacja, uwierzytelnienie i autoryzacja.
 • Szyfrowanie i jego rodzaje, ochrona kryptograficzna.
 • Techniczne systemy bezpieczeństwa.

4. Zabezpieczenia organizacyjne stosowane w ochronie informacji:

 • Polityka bezpieczeństwa informacji.
 • Deklaracja stosowania.
 • Umowy o zachowaniu poufności.
 • Dokumentacja szacowania i postępowania z ryzykiem.
 • Inwentaryzacja aktywów.
 • Polityka kontroli dostępu.
 • Procedury eksploatacyjne.
 • Procedury projektowania systemów.
 • Polityka bezpieczeństwa w relacjach z dostawcami.
 • Procedura zarządzania incydentami bezpieczeństwa.
 • Proces zapewnienia ciągłości bezpieczeństwa.
 • Dokumentowanie aktywności działań pracowników.
 • Dokumentowanie działań audytowych, korygujących i przeglądów.

5. Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa:

 • Proces zarządzania incydentami.
 • Etapy procesu zarządzania incydentami.
 • Zgłaszanie incydentów.
 • Przykładowe incydenty bezpieczeństwa.
 • 10 zasad bezpieczeństwa informacji dla każdego.

6. Bezpieczeństwo i zagrożenia pracy zdalnej:

 • Bezpieczne korzystanie z Internetu.
 • Jak zwiększyć bezpieczeństwo swojego routera WiFi.
 • Jakie zagrożenia czekają nas przy korzystaniu z poczty elektronicznej?
 • Czym tak naprawdę jest VPN oraz przed czym chroni a przed czym niekoniecznie?
 • Narzędzia pracy zdalnej.
 • Szyfrowanie danych.
 • Zasad higieniczniej pracy na komputerze.

W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się poprzez formularz kontaktowy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Spis treści