Artykuł 31 – Współpraca z organem nadzorczym

Tekst przepisu:

Administrator i podmiot przetwarzający oraz – gdy ma to zastosowanie – ich przedstawiciele na żądanie współpracują z organem nadzorczym w ramach wykonywania przez niego swoich zadań.

Spis treści