Kontakt

Dane teleadresowe:

Kontakt: biuro@rodoradar.pl
tel. +48 22 537 50 50 lub 22 537 50 70
fax +48 22 537 5051

Inspektor Ochrony Danych
– Kamil Bodzak
iod@audytel.pl
Audytel S.A.

ul. ks. I. Skorupki 5
00-546 Warszawa
(Stratos Office Center)

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi specjalistami i składania zapytań ofertowych. Zachęcamy do korzystania z wiedzy dotyczącej wdrażania RODO, zawartej na naszej stronie oraz do korzystania z naszych usług: Audytu zgodności z RODO, Wdrożenia systemu bezpieczeństwa zgodnego z wymogami RODO, czy też pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych lub Koordynatora ds. ochrony danych osobowych.

Napisz do nas:


    Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.

    Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

    Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.