Artykuł 29 – Przetwarzanie z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego

Tekst przepisu:

Podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzają je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego.

Spis treści