powierzanie danych

Brokerzy ubezpieczeniowi a RODO

Obszar ubezpieczeń jest jednym z kluczowych i wymagających obszarów pod względem przetwarzania danych osobowym. Kwestia przepływów danych między firmami ubezpieczeniowymi, pośrednikami ubezpieczeniowymi, a klientami nastręcza wiele wątpliwości jaką rolę przypisać firmom będącym pośrednikami – brokerom czy agencjom ubezpieczeniowym – podmiotu przetwarzającego czy administratora w stosunku do danych osobowych klientów? Aby odpowiedzieć na to pytanie należy […]

Więcej

Udostępnienie czy powierzenie przetwarzania danych osobowych?

Data 25 maja 2018 r. skłoniła większość podmiotów do podjęcia działań zmierzających do uregulowania wzajemnych relacji biznesowych zgodnie z RODO. Strony najczęściej dążą do zawarcia umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, co może rodzić problem z określeniem kto jest administratorem, a kto podmiotem przetwarzającym dane. Odpowiedź nie zawsze jest jednoznaczna, a czasem okazuje się, że […]

Więcej

Cz. 2 Nowe zasady współpracy z podmiotami przetwarzającymi dane – jakie wyzwania czekają podmioty przetwarzające?

Nowe przepisy również dla procesorów stanowią ogromne wyzwanie, gdyż będą musieli oni wykazać, iż spełniają nałożone na nich wymagania. Oprócz zobowiązań wskazanych powyżej, podmiot przetwarzający, podobnie jak administrator danych, będzie miał obowiązek: niezwłocznego informowania administratora, jeżeli zdaniem podmiotu przetwarzającego wydane mu polecenie stanowi naruszenie rozporządzenia lub innych przepisów, bez zbędnej zwłoki będzie musiał zgłosić administratorowi […]

Więcej

Cz. 1 Nowe zasady współpracy z podmiotami przetwarzającymi dane – jakie informacje należy umieścić w umowach powierzenia?

Podobnie jak dotychczas, powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom przetwarzającym w świetle przepisów RODO, będzie odbywało się na podstawie umowy. Jednak rozporządzenie unijne wprowadza nowe, bardzo istotne zmiany odnośnie reguł zawierania takich umów. Administratorzy danych, przed podpisaniem umowy, będą musieli dokonać bardzo wnikliwej weryfikacji podmiotów przetwarzających, aby sprawdzić, jak procesorzy będą zabezpieczać powierzone im dane osobowe. […]

Więcej