Obowiązki administratora danych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – wybór, kompetencje i wyzwania na 2024 r.

Czteroletnia kadencja pełniącego obecnie obowiązki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jana Nowaka minęła w maju ub. roku. Obecnie rozpoczął się wybór nowego Prezesa UODO. Prezesa Urzędu powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu.  W dniu 19 grudnia 2023 r. w Sejmie odbyła się debata z potencjalnymi kandydatami na ww. stanowisko. Spotkanie to  było dostępne dla […]

Więcej

COLD MAILING W KONTEKŚCIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH I PROCESORA

W dzisiejszym świecie, kiedy rynek jest coraz bardziej konkurencyjny, skuteczna komunikacja z potencjalnym klientem jest kluczowym elementem strategii marketingowej wielu firm. Jednym z narzędzi, które cieszy się ogromną popularnością w tym kontekście jest cold mailing. W niniejszym artykule wyjaśnimy, kiedy cold mailing wykonywany jest z poziomu Administratora Danych Osobowych, a kiedy z poziomu Procesora oraz […]

Więcej

Zasady naczelne RODO

Zasady ruchu drogowego, zasady współżycia społecznego, zasady wychowania to tylko niektóre z powszechnych znanych nam zasad. Jako zasadę określa się wszelkie normy i sposoby postępowania w określonych sytuacjach, w danej dziedzinie życia, odgórnie sankcjonowane przepisami prawa, których nieprzestrzeganie może powodować przykre konsekwencje. Artykuł 5 RODO określa kilka podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych. Stanowią one drogowskaz […]

Więcej

Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych

Przygotowanie i wdrożenie właściwej dokumentacji jest jednym z podstawowych elementów wdrożenia systemu ochrony. Wdrożenie RODO jest procesem złożonym i wielowymiarowym. Obejmuje kilka etapów, które powinny być realizowane z uwzględnieniem specyfiki działalności organizacji, rodzaju i zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz jej możliwości finansowych i organizacyjnych. Wdrożenie RODO jest nie tylko spełnieniem obowiązku  prawnego, ale także wielką korzyścią dla […]

Więcej

Technologia rozpoznawania twarzy w obszarze ochrony porządku publicznego – wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych

Troska o spokój obywateli, ułatwienie codziennego funkcjonowania, podwyższenie standardów bezpieczeństwa – to zaledwie kilka z wielu możliwych przyczyn, dla których technologia rozpoznawania twarzy jest wciąż udoskonalana.   Dodawszy kwestie związane z przyspieszającym rozwojem sztucznej inteligencji znacząco ułatwiającej wdrożenie i skuteczne wykorzystywanie ww. technologii, przed unijnymi oraz krajowymi prawodawcami stoi nie lada wyzwanie. Oto bowiem społeczeństwa […]

Więcej

Technologia rozpoznawania twarzy w świetle Wytycznych EROD 05/2022 dotyczących korzystania z rozpoznawania twarzy

Technologia rozpoznawania twarzy rozwija się dynamicznie, a potencjalne zastosowania rozbudzają wyobraźnię inwestorów, którzy chętnie dołączają aktywa z tego obszaru do swojego portfolio. Podmioty sektora prywatnego wprowadzają i udoskonalają w szerokim zakresie technologię rozpoznawania twarzy, służącą do uwierzytelnienia użytkowników urządzeń elektronicznych, dokonywania bezgotówkowych płatności, ale i tagowania zdjęć na portalach społecznościowych, rozpoznawania nastroju i dostosowania materiałów […]

Więcej

Jakie dokumenty może pracodawca żądać od pracownika, kiedy pracownik jest honorowym dawcą krwi?

Pracownik, który oddaje krew może zgodnie z przepisami skorzystać ze zwolnienia od pracy, a od 26 stycznia 2021 honorowym dawcom krwi, którzy oddadzą krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddali krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym.

Więcej

Jakie dokumenty może pracodawca żądać od pracownika – cudzoziemca, aby być w zgodzie z przepisami RODO?

Zatrudnienie cudzoziemca W związku z RODO wielu pracodawców ma dylemat, jakie dokumenty mogą się znaleźć w aktach osobowych pracownika – cudzoziemca? W pierwszej kolejności należy odnieść się do przepisów Kodeksu pracy, albowiem zgodnie z nimi pracodawca może przetwarzać zamknięty katalog danych osobowych (art. 221 § 1 i 3) osoby ubiegającej się o pracę oraz pracownika.  […]

Więcej

Praca zdalna – nowe regulacje

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło prace legislacyjne nad zmianami w Kodeksie pracy, mającymi na celu systemowe uregulowanie pracy zdalnej. Ministerstwo zamierza doprowadzić do uchylenia dotychczasowych przepisów Kodeksu pracy dotyczących zatrudniania pracowników w formie telepracy.  Takie działanie należy ocenić jako krok w dobrą stronę. Instytucja telepracy jest już od pewnego czasu krytykowana za to, że nie przystaje do rzeczywistości, która wymaga większej mobilności i elastyczności zarówno pracowników, jak i […]

Więcej

Najnowsze wytyczne EIOD dotyczące kontroli temperatury ciała

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) wydał wytyczne dotyczące stosowania kontroli temperatury ciała przez unijne instytucje, organy, urzędy i agencje (EUI) w kontekście kryzysu COVID-19. Wytyczne skierowane są do instytucji unijnych, w przypadku których zasady przetwarzania danych określa Rozporządzenie 2018/1725. Stanowią one jednak cenną wskazówkę dotyczącą pomiaru temperatury na gruncie RODO np. w relacjach pracowniczych. Poniżej […]

Więcej