RODO w IT

Podstawy cyberbezpieczeństwa w organizacji

Obecnie każda organizacja opiera swoje działanie na systemach komputerowych, bez których nie mogłaby funkcjonować efektywnie. Dlatego powinna ona zadbać o procesy zabezpieczenia swojej infrastruktury technicznej i informatycznej, gdyż każdy cyberatak może spowodować straty ty nie tylko finansowe,  czy wizerunkowe, ale również wiąże się z  możliwością  postępowania  kontrolnego przeprowadzonego przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Agencja Unii […]

Więcej

Tożsamość cyfrowa od UE coraz bliżej

Zaledwie w ciągu jednego roku pandemia COVID-19 radykalnie zmieniła rolę i znaczenie cyfryzacji w naszych społeczeństwach i gospodarkach, a także przyspieszyła jej tempo. W odpowiedzi na zwiększoną cyfryzację usług radykalnie wzrosło zapotrzebowanie użytkowników i przedsiębiorstw na środki umożliwiające identyfikację i uwierzytelnianie online, a także cyfrową wymianę informacji związanych z tożsamością w bezpieczny sposób i przy […]

Więcej

Ocena oraz testowanie zabezpieczeń technicznych w świetle RODO

Czy wiesz, że przez brak regularnego testowania zabezpieczeń narażasz się na karę lub utratę swoich danych? Media donoszą o coraz częstszych incydentach na skutek włamań hakerów i związanych z nimi decyzjach Prezesa UODO nakazujących zapłatę wysokich kar, z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z art. 32 ust. 1 litera d) Rozporządzenia […]

Więcej

Audyt IT – czas na weryfikację – część III

Zgodnie z zapowiedzią poniżej trzecia część artykułu na temat audytu IT. Poprzednie części dotyczyły prawidłowego określenia zakresu audytu (cz. 1) oraz ocenie bezpieczeństwa (cz. 2). Obecnie skoncentrujemy się na procesach utrzymaniowych i eksploatacyjnych. Przypomnijmy, że od rozpoczęcia obowiązywania RODO minęły już ponad dwa lata, zatem w większości organizacji zakończono prace wdrożeniowe i przyszedł czas, aby […]

Więcej

Technologia rozpoznawania twarzy – równowaga między innowacyjnością a prywatnością i bezpieczeństwem

Na stronie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych można zapoznać się z niedawno opublikowaną strategią EIOD na lata 2020-2024, która otrzymała tytuł: „Kształtowanie bezpieczniejszej przyszłości cyfrowej: nowa strategia na nową dekadę”. Strategia szybko doczekała się licznych omówień i streszczeń, ale warto jeszcze raz zwrócić uwagę na ten dokument, tym razem pod kątem szans i wyzwań dla europejskiego […]

Więcej

Audyt IT – czas na weryfikację – część II

Ostatnio na Rodoradarze pisaliśmy na temat audytu IT, który warto przeprowadzić po ponad dwóch latach od czasu obowiązywania RODO. W większości organizacji zakończono prace wdrożeniowe, a zatem audyt może służyć zweryfikowaniu poprawności i skuteczności wdrożonych rozwiązań. W pierwszej części artykułu skoncentrowaliśmy się na prawidłowym określeniu zakresu audytu. Poniższa, druga część artykułu poświęcona jest ocenie bezpieczeństwa. […]

Więcej

Audyt IT – czas na weryfikację – część I

Od rozpoczęcia obowiązywania RODO minęły już ponad dwa lata, zatem w większości organizacji zakończono prace wdrożeniowe i przyszedł czas, aby zweryfikować poprawność i skuteczność wdrożonych rozwiązań. O ile wdrożenie wymogów formalno-prawnych zapewne udało się do tej pory przeprocesować, zwłaszcza w przedsiębiorstwach, które nie zostawiły tego tematu na ostatnią chwilę, o tyle w przypadku zmian w […]

Więcej

Pseudonimizacja adresów IP – praktyczne wskazówki

European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) w opublikowanych w listopadzie 2019 r. wytycznych dotyczących technik i najlepszych praktyk w zakresie pseudonimizacji opisuje praktyczne wskazówki dotyczące pseudonimizacji adresów IP. Adres IP jest wykorzystywany do jednoznacznej identyfikacji urządzenia w sieci IP, ale może też stać się identyfikatorem osoby fizycznej. Ważkość kwestii pseudonimizacji adresów IP wynika z faktu, […]

Więcej

Pseudonimizacja adresów e-mail – praktyczne wskazówki

European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) w opublikowanych w listopadzie 2019 r. wytycznych dotyczących technik i najlepszych praktyk w zakresie pseudonimizacji opisuje praktyczne wskazówki dotyczące pseudonimizacji adresów e-mail. Adresy e-mail są często używane w serwisach internetowych jako główny identyfikator osoby fizycznej. Ponadto są obecne w wielu bazach danych, w których mogą być również obecne inne […]

Więcej

Wszczęcie postępowania w sprawie wycieku danych osobowych z jednej z warszawskich uczelni

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wszczął postępowanie w sprawie Polityki Warszawskiej. Postępowanie zostało wszczęte po zgłoszeniu naruszenia danych osobowych. Od rozpoczęcia obowiązywania RODO minęły właśnie 2 lata. Nic dziwnego, że każde nowe postępowanie czy decyzja organu nadzorczego analizowane są z dużą uwagą. Stanowią one bowiem cenną informację o stanowisku organu nadzorczego o tym na co […]

Więcej