sankcje

Kara finansowa CNIL dla firmy e-commerce za naruszenia RODO

Ostatnio pisaliśmy o licznych karach nałożonych przez hiszpański organ nadzorczy (link). Tymczasem tegoroczne wakacje pracowite są również dla francuskiego organu nadzorczego. CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) nałożył dość wysoką karę finansową na firmę o nazwie SPARTOO. Firma ta specjalizuje się w sprzedaży obuwia na odległość. Sprzedaż prowadzona jest w 13 krajach Unii […]

Więcej

Lato, Hiszpania, monitoring i RODO

Sezon wakacyjny w pełni i błądząc wzrokiem po mapie kierujemy tęskne spojrzenia ku wybrzeżom Hiszpanii, która w tym roku stała się jak by trochę bardziej odległa… Nie zrezygnowaliśmy jednak zupełnie z zagranicznych wojaży i wirtualnymi szlakami wędrujemy na portal Agencia Española de Protección de Datos. Z przyjemnością wracamy na strony internetowe hiszpańskiego organu do spraw […]

Więcej

Kara finansowa hiszpańskiego organu nadzorczego za niepowołanie IOD

Decyzja hiszpańskiego organu nadzorczego Hiszpański organ nadzorczy (Agencia Española de Protección de Datos – dalej jako „AEPD” albo „Organ”) wydał 9 czerwca 2020 r. decyzję w której nałożył karę w wysokości 25 000 euro na spółkę Glovoapp23 S.L. (dalej jako „Spółka”) W ocenie organu nadzorczego, Spółka naruszyła art. 37 RODO poprzez niewyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Ukarana […]

Więcej

Szwedzka kara za nadmierny monitoring

Szwedzki organ nadzorczy (Datainspektionen) nałożył na spółdzielnię mieszkaniową karę w  wysokości 20 000 koron szwedzkich (około 2 000 euro). Kara została nałożona za nadmierny monitoring. Po otrzymaniu skarg mieszkańców na działania spółdzielni mieszkaniowej, szwedzki organ nadzorczy przeprowadził kontrolę. Wyniki kontroli potwierdziły, że spółdzielnia zainstalowała cztery kamery rejestrujące dźwięk i obraz 24/7. Dwie kamery zostały zainstalowane […]

Więcej

Kara fińskiego organu ds. ochrony danych osobowych dla Posti Oyj

Fiński organ ds. ochrony danych osobowych nałożył karę w wysokości 100 000 EUR na firmę Posti Oyj, która jest wiodącym operatorem usług pocztowych w Finlandii. Kara została nałożona za naruszenie zasady przejrzystości. Decyzja dotyczy skarg, które wpłynęły do organu, w których twierdzono, że skarżący otrzymali marketing bezpośredni od Posti. Dochodzenie przeprowadzone przez organ wykazało, że […]

Więcej

Kara za nieprawidłowość w powołaniu Inspektora Ochrony Danych

Belgijski organ właściwy do spraw ochrony danych osobowych nałożył najwyższą w swojej historii karę pieniężną za naruszenie przepisów RODO – w wysokości 50 000 EURO – za niezgodne z przepisami powołanie Inspektora Ochrony Danych (IOD). Zarzut dotyczył braku zapewnienia jego niezależności. Kara stanowi wyraźny sygnał, że organy nadzorcze poważnie podchodzą do prawidłowego określenia statusu Inspektora Ochrony […]

Więcej

Kara Prezesa UODO za uniemożliwienie kontroli dla firmy z branży telemarketingowej

Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował decyzję nakładającą karę finansową w wysokości 20 tys. zł na spółkę Vis Consulting Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Katowicach zajmującej się telemarketingiem. Karę nałożono za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli. Właścicielowi spółki grozi dodatkowo odpowiedzialność karna. UODO przekazał, że jego przedstawiciele najpierw nie zastali nikogo w siedzibie spółki a następnie zostali poinformowani przez […]

Więcej

Pierwszy wyrok w sprawie zaskarżonej kary finansowej za naruszenie RODO w Polsce – jest uzasadnienie wyroku

Opublikowano uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r., o sygn. II SA/WA 1030/19, dotyczącego kary finansowej za naruszenie przepisów RODO (pisaliśmy o tym wyroku pod linkiem: https://rodoradar.pl/pierwszy-wyrok-w-sprawie-zaskarzonej-kary-finansowej-za-naruszenie-rodo-w-polsce/). Sąd w uzasadnieniu poruszył kilka istotnych kwestii, którym warto się przyjrzeć. Jeśli argumenty sądu znajdą uznanie Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz innych sądów […]

Więcej

Pierwszy wyrok w sprawie zaskarżonej kary finansowej za naruszenie RODO w Polsce

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11 grudnia 2019 r., sygn. II SA/WA 1030/19, częściowo uchylił decyzję UODO w sprawie spółki Bisnode (o której informowaliśmy pod linkiem: https://rodoradar.pl/rodo-zaczyna-zbierac-swoje-zniwo-w-polsce/). Spółka w celach zarobkowych przetwarzała dane przedsiębiorców pozyskane z publicznych rejestrów, w tym z CEIDG, nie spełniając jednocześnie obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych prowadzących […]

Więcej

Marketing – pierwsza kara PUODO za utrudnianie wycofania zgody

Prezes UODO nałożył karę pieniężną w wysokości ponad 201 tys. zł na firmę świadczącą usługi marketingowe, w głównej mierze za stworzenie przez spółkę mechanizmu, który utrudniał wycofanie zgody. Karę należy potraktować jako sygnał, że urząd właściwy ds. ochrony danych osobowych będzie monitorował, czy firmy zajmujące się marketingiem w sieci, nie utrudniają możliwości wycofania zgód marketingowych w […]

Więcej