sankcje

Szwedzka kara za nadmierny monitoring

Szwedzki organ nadzorczy (Datainspektionen) nałożył na spółdzielnię mieszkaniową karę w  wysokości 20 000 koron szwedzkich (około 2 000 euro). Kara została nałożona za nadmierny monitoring. Po otrzymaniu skarg mieszkańców na działania spółdzielni mieszkaniowej, szwedzki organ nadzorczy przeprowadził kontrolę. Wyniki kontroli potwierdziły, że spółdzielnia zainstalowała cztery kamery rejestrujące dźwięk i obraz 24/7. Dwie kamery zostały zainstalowane […]

Więcej

Kara fińskiego organu ds. ochrony danych osobowych dla Posti Oyj

Fiński organ ds. ochrony danych osobowych nałożył karę w wysokości 100 000 EUR na firmę Posti Oyj, która jest wiodącym operatorem usług pocztowych w Finlandii. Kara została nałożona za naruszenie zasady przejrzystości. Decyzja dotyczy skarg, które wpłynęły do organu, w których twierdzono, że skarżący otrzymali marketing bezpośredni od Posti. Dochodzenie przeprowadzone przez organ wykazało, że […]

Więcej

Kara za nieprawidłowość w powołaniu Inspektora Ochrony Danych

Belgijski organ właściwy do spraw ochrony danych osobowych nałożył najwyższą w swojej historii karę pieniężną za naruszenie przepisów RODO – w wysokości 50 000 EURO – za niezgodne z przepisami powołanie Inspektora Ochrony Danych (IOD). Zarzut dotyczył braku zapewnienia jego niezależności. Kara stanowi wyraźny sygnał, że organy nadzorcze poważnie podchodzą do prawidłowego określenia statusu Inspektora Ochrony […]

Więcej

Kara Prezesa UODO za uniemożliwienie kontroli dla firmy z branży telemarketingowej

Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował decyzję nakładającą karę finansową w wysokości 20 tys. zł na spółkę Vis Consulting Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Katowicach zajmującej się telemarketingiem. Karę nałożono za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli. Właścicielowi spółki grozi dodatkowo odpowiedzialność karna. UODO przekazał, że jego przedstawiciele najpierw nie zastali nikogo w siedzibie spółki a następnie zostali poinformowani przez […]

Więcej

Pierwszy wyrok w sprawie zaskarżonej kary finansowej za naruszenie RODO w Polsce – jest uzasadnienie wyroku

Opublikowano uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r., o sygn. II SA/WA 1030/19, dotyczącego kary finansowej za naruszenie przepisów RODO (pisaliśmy o tym wyroku pod linkiem: https://rodoradar.pl/pierwszy-wyrok-w-sprawie-zaskarzonej-kary-finansowej-za-naruszenie-rodo-w-polsce/). Sąd w uzasadnieniu poruszył kilka istotnych kwestii, którym warto się przyjrzeć. Jeśli argumenty sądu znajdą uznanie Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz innych sądów […]

Więcej

Pierwszy wyrok w sprawie zaskarżonej kary finansowej za naruszenie RODO w Polsce

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11 grudnia 2019 r., sygn. II SA/WA 1030/19, częściowo uchylił decyzję UODO w sprawie spółki Bisnode (o której informowaliśmy pod linkiem: https://rodoradar.pl/rodo-zaczyna-zbierac-swoje-zniwo-w-polsce/). Spółka w celach zarobkowych przetwarzała dane przedsiębiorców pozyskane z publicznych rejestrów, w tym z CEIDG, nie spełniając jednocześnie obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych prowadzących […]

Więcej

Marketing – pierwsza kara PUODO za utrudnianie wycofania zgody

Prezes UODO nałożył karę pieniężną w wysokości ponad 201 tys. zł na firmę świadczącą usługi marketingowe, w głównej mierze za stworzenie przez spółkę mechanizmu, który utrudniał wycofanie zgody. Karę należy potraktować jako sygnał, że urząd właściwy ds. ochrony danych osobowych będzie monitorował, czy firmy zajmujące się marketingiem w sieci, nie utrudniają możliwości wycofania zgód marketingowych w […]

Więcej

Urzędnicy ukarani za naruszenie przepisów RODO

Pierwsza w Polsce sankcja nałożona na podmiot publiczny w wyniku postępowania kontrolnego prowadzonego przez Prezesa UODO wynosi aż 40 000 zł. To niemało, biorąc pod uwagę, że maksymalna kwota kary administracyjnej, jaką dysponuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w stosunku do podmiotów sektora publicznego sięga 100 000 zł. PUODO postanowił ukarać burmistrza miasta Aleksandrów Kujawski. Za co? […]

Więcej

Pierwsza kara szwedzkiego DPA

20 sierpnia tego roku szwedzki organ nadzorczy ds. przetwarzania danych osobowych (Datainspektionen ) nałożył pierwszą karę na podstawie przepisów RODO. Kara 200 000 SEK (około 80 000 złotych) została nałożona na szkołę w miejscowości Skellefteå, która testowała system rejestrujący obecność uczniów za pomocą kamer wyposażonych w funkcję rozpoznawania twarzy. Założeniem testowanego systemu było zaoszczędzenie czasu koniecznego do sprawdzania […]

Więcej

Kara PUODO dla Morele.net okiem specjalisty IT – część I

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotycząca ukarania spółki Morele.net administracyjną sankcją pieniężną w wysokości 2 830 410 zł (co stanowi równowartość 660 000 EUR), wzbudziła w ostatnim tygodniu wiele emocji. Wiemy, że doszło do naruszenia integralności i poufności  danych osobowych ponad 2 milionów klientów ukaranej spółki. Wiemy, że przyczyny tego naruszenia Prezes Urzędu dopatrzył […]

Więcej