Amazon ponownie ukarany za nieprzestrzeganie przepisów RODO

Luksemburski organ nadzorczy Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD) nałożył rekordową karę na internetowego giganta.
Kara w wysokości 746 mln euro została nałożona na europejską spółkę Amazona za przetwarzanie danych swoich klientów z naruszeniem przepisów RODO. Tym samym nałożona kara przewyższyła dotychczasową najwyższą karę w Unii Europejskiej w sprawie naruszenia RODO, tj. 50 mln euro nałożoną na spółkę Google.
Wcześniej spółka Amazona została ukarana przez CNIL, francuski organ właściwy ds. ochrony danych osobowych, karą 35 milionów euro za zapisywanie plików cookies na urządzeniach osób korzystających ze stron internetowych tych podmiotów bez uzyskania uprzedniej zgody użytkowników oraz za brak przekazania im odpowiednich informacji. O tej karze również pisaliśmy na naszym blogu.

Obecnie kara została nałożona w wyniku skargi złożonej w 2018 r. przez francuską organizację La Quadrature du Net reprezentującej 10.000 osób, w przeświadczeniu których ich prawa przez Amazon zostały naruszone.  Prawo krajowe uniemożliwia CNDP komentowanie poszczególnych spraw i urząd ten nie może publikować swoich decyzji przed upływem terminów składania odwołań. Z doniesień prasowych wiemy, że naruszenie polegało sposobie prezentowania reklam internautom. CNPD zakwestionowała zmuszanie użytkowników do akceptacji śledzącej reklamy w ramach zakupów online, podczas gdy Amazon twierdził, że reklama jest częścią świadczonej przez niego usługi e-commerce i dane klientów nie zostały udostępnione żadnej stronie trzeciej.

Wspomniane powyżej kary nałożone na Googla i Amazon wskazują, iż  europejskie organy nadzorcze kontrolują działania gigantów internetowych w aspekcie przetwarzania przez nich danych osobowych. Można przypuszczać, iż trend ten utrzyma się i spowoduje kontrolę innych wielkich przedsiębiorstw cyfrowych przetwarzających dane osobowe w Unii Europejskiej na masową skalę. Co może realnie wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych osób korzystających z ich usług.

Trudno jest ocenić zakres naruszenia prawa przez Amazon, a także poprawność rozumowania luksemburskiego organu nadzorczego bez dostępu do decyzji, która ze względu na wewnętrzne uwarunkowania prawne nie została opublikowana. Jednak kluczowa w tej sprawie wydaje się ocena podstawy prawnej targetowania reklam. Przyjęte rozstrzygnięcie wskazuje, że organ nadzorczy  poszedł w kierunku wymagania uzyskania zgody na takie targetowanie albo że w przyjętym przez Amazon mechanizmie opartym na prawnie uzasadnionym interesie zabrakło jasnych ram złożenia sprzeciwu wobec targetowania przez użytkowników.

 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia a także dalsze losy tej sprawy będą zatem bardzo ważnym źródłem interpretacji prawa dla podmiotów z branży internetowej, w szczególności co do dopuszczalności targetowania reklam jako elementu świadczonej usługi.

 

Źródło:

https://cnpd.public.lu/en/actualites/international/2021/08/decision-amazon-2.html

https://panoptykon.org/amazon-rekordowa-kara-rodo

Autor

Kamil Bodzak

Prawnik, Inspektor Ochrony Danych. Doświadczenie zdobywał w warszawskich kancelariach oraz spółkach specjalizujących się w ochronie danych osobowych oraz doradztwie prawnym m.in. w zakresie prawa cywilnego oraz prawa spółek handlowych. Posiada doświadczenie w zakresie projektów związanych z danymi osobowymi oraz w zakresie sporządzania dokumentacji zgodnej z przepisami RODO.