przekazywanie danych poza EOG

Przekazywanie danych do państw trzecich

W świetle przepisów ogólnego rozporządzenia unijnego (GDPR) przekazanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy do tzw. państw trzecich jest możliwe pod pewnymi jednak warunkami. Zgodnie z ogólną definicją zamieszczoną w art. 44 rozporządzenia: Przekazanie danych osobowych, które są przetwarzane lub mają być przetwarzane po przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, następuje tylko, gdy – […]

Więcej