przekazywanie danych poza EOG

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego na podstawie art. 45 RODO

Zgodnie z art.45 RODO przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić, gdy Komisja stwierdzi, że to państwo trzecie, terytorium, określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony. Takie przekazanie nie wymaga specjalnego zezwolenia. W celu sprawdzenia czy transfer poza EOG jest legalny, […]

Więcej

Przekazywanie danych do państw trzecich

W świetle przepisów ogólnego rozporządzenia unijnego (GDPR) przekazanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy do tzw. państw trzecich jest możliwe pod pewnymi jednak warunkami. Zgodnie z ogólną definicją zamieszczoną w art. 44 rozporządzenia: Przekazanie danych osobowych, które są przetwarzane lub mają być przetwarzane po przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, następuje tylko, gdy – […]

Więcej