przekazywanie danych poza EOG

Transfer danych do Wielkiej Brytanii po brexicie – jest decyzja Komisji

Komisja Europejska przyjęła 28 czerwca 2021 r. dwie decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Jedną dotyczącą RODO a drugą związaną z dyrektywą 2016/680 regulującą kwestie wyłączone spod RODO, czyli przetwarzanie danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar. Na podstawie tych decyzji […]

Więcej

KE coraz bliżej wydania decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych osobowych dla Wielkiej Brytanii

Brexit a dane osobowe W momencie wystąpienia z Unii Europejskiej (dalej: UE) Wielka Brytania stała się „państwem trzecim” i od tego dnia zastosowanie mają przepisy UE dotyczące przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Na mocy umowy między UE a Wielką Brytanią, pod pewnymi warunkami, przez kilka najbliższych miesięcy transfer danych do Zjednoczonego Królestwa nie będzie […]

Więcej

Transfer danych osobowych – rekomendacje Europejskiej Rady Ochrony Danych po wyroku Schrems II

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 16 lipca 2020 r. ws. C-311/18, znanym jako Schrems II (pisaliśmy o tym wyroku pod linkiem: rodoradar.pl) nie tylko usunął mechanizm legalizujący transfer danych osobowych do USA, czyli Tarczę Prywatności, lecz także zwrócił uwagę, że wykorzystywanie innych mechanizmów legalizujących transfer, np. Standardowych Klauzul Umownych, wymaga zagwarantowania, że […]

Więcej

Angielska pogoda, czyli czarne chmury nad transferem danych do Wielkiej Brytanii po Brexicie

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł o konieczności ograniczenia nadzoru nad danymi telefonicznymi i internetowymi np. dotyczącymi geolokalizacji, przez państwa członkowskie UE, w szczególności w odniesieniu do Belgii, Francji i Wielkiej Brytanii. Tak wynika z komunikatu prasowego z 6 października 2020 r. w sprawach C-511/18,C-512/18,C-520/18,C-623/17 La Quadrature du Net i innych. Orzeczenia TSUE stawiają kolejny znak […]

Więcej

101 skarg Maxa Schrems’a na przekazywanie danych do USA

Nie milkną echa wydanego niewiele ponad miesiąc temu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-311/18 – Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd i Maximillianowi Schremsowi (Schrems II). 17 sierpnia austriacki aktywista wraz z organizacją NOYB – European Center for Digital Rights (dalej: NOYB lub Organizacja), której jest współzałożycielem oraz honorowym przewodniczącym, poinformował o złożeniu skarg […]

Więcej

Koniec Privacy Shield – Opinia EROD dotycząca wyroku TSUE w sprawie Schrems II

W ostatnim artykule pisaliśmy o zapadłym w dniu 16 lipca 2020 r. orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-311/18 – Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd i Maximillianowi Schremsowi (Schrems II). Wyrok unieważnił Tarczę Prywatności – mechanizm dotychczas legalizujący znaczną część transferów danych osobowych do USA – pozostawiając biznes z pytaniem jak dalej działać. Odpowiedzi […]

Więcej

Koniec Tarczy Prywatności – problem z transferem danych do USA

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał w dniu 16 lipca 2020 r. wyrok ws. C-311/18 dotyczący Tarczy Prywatności – mechanizmu legalizującego transfer danych osobowych do USA. TSUE uznał Tarczę Prywatności za nieważną, co powoduje, że wszystkie transfery danych do tego kraju oparte na tej podstawie, jeśli mają być kontynuowane, muszą zostać zastąpione innymi podstawami legalizującymi. […]

Więcej

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego na podstawie art. 45 RODO

Zgodnie z art.45 RODO przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić, gdy Komisja stwierdzi, że to państwo trzecie, terytorium, określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony. Takie przekazanie nie wymaga specjalnego zezwolenia. W celu sprawdzenia czy transfer poza EOG jest legalny, […]

Więcej

Przekazywanie danych do państw trzecich

W świetle przepisów ogólnego rozporządzenia unijnego (GDPR) przekazanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy do tzw. państw trzecich jest możliwe pod pewnymi jednak warunkami. Zgodnie z ogólną definicją zamieszczoną w art. 44 rozporządzenia: Przekazanie danych osobowych, które są przetwarzane lub mają być przetwarzane po przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, następuje tylko, gdy – […]

Więcej