przekazywanie danych poza EOG

Koniec Privacy Shield – Opinia EROD dotycząca wyroku TSUE w sprawie Schrems II

W ostatnim artykule pisaliśmy o zapadłym w dniu 16 lipca 2020 r. orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-311/18 – Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd i Maximillianowi Schremsowi (Schrems II). Wyrok unieważnił Tarczę Prywatności – mechanizm dotychczas legalizujący znaczną część transferów danych osobowych do USA – pozostawiając biznes z pytaniem jak dalej działać. Odpowiedzi […]

Więcej

Koniec Tarczy Prywatności – problem z transferem danych do USA

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał w dniu 16 lipca 2020 r. wyrok ws. C-311/18 dotyczący Tarczy Prywatności – mechanizmu legalizującego transfer danych osobowych do USA. TSUE uznał Tarczę Prywatności za nieważną, co powoduje, że wszystkie transfery danych do tego kraju oparte na tej podstawie, jeśli mają być kontynuowane, muszą zostać zastąpione innymi podstawami legalizującymi. […]

Więcej

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego na podstawie art. 45 RODO

Zgodnie z art.45 RODO przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić, gdy Komisja stwierdzi, że to państwo trzecie, terytorium, określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony. Takie przekazanie nie wymaga specjalnego zezwolenia. W celu sprawdzenia czy transfer poza EOG jest legalny, […]

Więcej

Przekazywanie danych do państw trzecich

W świetle przepisów ogólnego rozporządzenia unijnego (GDPR) przekazanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy do tzw. państw trzecich jest możliwe pod pewnymi jednak warunkami. Zgodnie z ogólną definicją zamieszczoną w art. 44 rozporządzenia: Przekazanie danych osobowych, które są przetwarzane lub mają być przetwarzane po przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, następuje tylko, gdy – […]

Więcej