analizy

Walka rządu z pornografią w Internecie w świetle prawa do prywatności

Porno pod ścisłą kontrolą Stowarzyszenie Twoja Sprawa przedstawiło projekt ustawy „o ochronie małoletnich przed treściami pornograficznymi”, która zakłada ograniczenie dzieciom dostępu do treści pornograficznych w Internecie. Projekt został pozytywnie przyjęty przez premiera Mateusza Morawieckiego, który ogłosił, że rząd będzie nad nim pracował, ponieważ dostrzega ten problem jako istotny i popiera kierunek zaproponowany przez stowarzyszenie. Większość […]

Więcej

Licznik uśmiechów a PbD i DPIA – o czym pamiętać przed wdrożeniem nowinek technologicznych?

Prawo a technologia Liczba dostępnych dziś technologii informacyjnych, które można wykorzystywać przy przetwarzaniu danych osobowych jest ogromna. Co roku powstają nowatorskie aplikacje, a te stworzone wcześniej rozwijane są o nowe funkcje i możliwości. Przepisy prawa starające się dogonić postęp technologiczny skazane są z góry na niepowodzenie. Fakt ten został odzwierciedlony w przepisach RODO, które nie […]

Więcej

Regulacje RODO a komunikacja z inwestorami

Regulacje RODO a komunikacja z inwestorami Jakie zdarzenia należy publikować w raportach? Zgłoszenie incydentu – droga od IOD do przedstawiciela RI. Podstawowe kroki do utrzymania zgodności z RODO.   Te tematy zostały poruszone w trakcie wywiadu przeprowadzonego przez Magdalenę Raczek-Kołodyńską z Darią Worgut-Jagnieżą podczas XI Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG.   MRK: Jaka jest […]

Więcej

Wyzwania ochrony danych osobowych w tworzeniu sztucznej inteligencji

Rozwój nowych gałęzi technologicznych stawia nieznane wcześniej wyzwania, za którymi próbuje nadążyć prawo, a to nie zawsze jest łatwe, co więcej – nie zawsze jest wykonalne. Jednym z najciekawszych tego przykładów jest tworzenie systemów sztucznej inteligencji (AI), których celem jest permanentny rozwój własny. Wykorzystują one do tego różnego rodzaju dane, w tym również dane osobowe. […]

Więcej

Wyświetlasz banery reklamowe zalogowanym użytkownikom? Wyrok NSA powinien Cię zainteresować.

W marcu 2019 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, który – jeśli przedstawiona linia orzecznicza się utrzyma – może spowodować konieczność przemodelowania wielu stosowanych w firmach sposobów prezentowania treści marketingowych. Wyrok został wydany jeszcze na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ale ocena Sądu w sferze faktów i mechanizmów […]

Więcej

Co naprawdę słyszy Google?

Hamburski Organ Nadzorczy, odpowiedzialny za kontrolowanie przetwarzania danych osobowych – Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (HmbBfDI), wszczął postępowanie przeciwko Google dotyczące przetwarzania danych za pomocą urządzeń, na których zainstalowano Asystenta Google (Google Assistant). Hamburski DPA wziął pod lupę doniesienia dotyczące możliwości fizycznego analizowania przez pracowników Google nagrań, pozyskanych w ramach korzystania z Asystenta […]

Więcej

Wyłączenia od RODO

Na początku maja 2018 roku, dosłownie cały Internet został objęty swoistą gorączką „ochrony danych osobowych”. Zdecydowana większość komentarzy skupiała się oczywiście na wysokości kar, które mogą być nakładane na administratorów danych przez organ nadzorczy.   Codziennie w mediach bombardowano nas informacjami pokazującymi, że każdy aspekt życia jest objęty ochroną danych osobowych i jak wiele obowiązków […]

Więcej

„Lubię to” – spory problem z małą wtyczką, czyli jak Trybunał Sprawiedliwości UE ocenia relację Facebook’a z firmami korzystającymi z narzędzi serwisu

29 lipca br. TSUE wydał wyrok w sprawie, której stan faktyczny powinien interesować wszystkich administratorów danych prowadzących swoje firmowe strony na Facebook’u. Niemiecki sklep internetowy Fashion ID zamieścił na swojej stronie wtyczkę „Lubię to” Facebook’a i został pozwany przez niemieckie stowarzyszenie broniące praw konsumentów. Stowarzyszenie zarzuciło Fashion ID, że stosowany mechanizm bez wiedzy i zgody […]

Więcej

Świadomość pracownika jako klucz do utrzymania zgodności z RODO – część II

Postrzeganie RODO wyłącznie przez pryzmat przygotowania dokumentacji jest niewystarczające. RODO wymaga, aby administrator jako organizacja podjął środki zapewniające działanie systemu ochrony danych osobowych, którego elementem jest dokumentacja. Elementem ważnym, ale nie wystarczającym, bo bez świadomości i zaangażowania pracowników cel ten nie zostanie zrealizowany. Dlatego też przeznaczenie nakładów czasowych i finansowych w budowanie świadomości pracowników powinno […]

Więcej

Świadomość pracownika jako klucz do utrzymania zgodności z RODO – część I

Pomimo że minął rok stosowania Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), wielu administratorów wciąż boryka się z wdrożeniem jego przepisów. Firmy, które już zakończyły prace wdrożeniowe, nie powinny spoczywać na laurach. Wdrożenie wymagań prawnych w zakresie ochrony danych osobowych nie polega na jednorazowej implementacji stanu zgodnego z prawem i mówiąc potocznie – odłożeniu tematu do […]

Więcej