analizy

Dane biometryczne w pracy – czytniki linii papilarnych

Czytniki linii papilarnych – urządzenia które mają zrewolucjonizować sposób ewidencji czasu pracy pracowników, zastępując tradycyjne, podpisywane listy obecności, czy nawet personalizowane karty dostępu do pomieszczeń biurowych. Jak rzeczywiście obraz tych urządzeń wpisuje się w przepisy RODO? Pracodawca, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, może na potrzeby zatrudnienia przetwarzać tylko te dane pracownika, które są wskazane w […]

Więcej

Cz. 2 O przetwarzaniu danych w badaniu klinicznym w praktyce

Poprzednio opisywaliśmy podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych w badaniach klinicznych w świetle przepisów unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Na łamach niniejszego artykułu przeanalizujemy prawne aspekty przetwarzania danych uczestnika badania oraz badaczy i innych członków zespołu badawczego. Świadoma zgoda Jedna z głównych zasad przeprowadzania badań klinicznych wyrażona jest w prawie uczestnika badania klinicznego […]

Więcej

Cz. 1 Badania kliniczne w świetle RODO

Rozpoczęcie stosowania Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) wymaga ustalenia zasad przetwarzania danych osobowych uczestników badań klinicznych oraz badaczy i innych członków zespołów badawczych. W niniejszym artykule przedstawiamy podstawowe zagadnienia związane z tematyką przetwarzania danych w badaniach klinicznych, natomiast w kolejnym uzasadnimy interpretację przepisów RODO ułatwiającą prowadzenie badań klinicznych w Polsce. Problematyczne badania kliniczne Do […]

Więcej

RODO – kilka chwil od rozpoczęcia obowiązywania

28 maja 2018 roku – pierwszy poniedziałek po „weekendzie RODO” w polskiej rzeczywistości. Urywające się telefony, niewydolne i przeciążone systemy, oblegane punkty informacji, niezliczone ilości maili i pytań – koniec świata! Czy rzeczywiście? Tak i nie, bo końca świata nie było, ale drgnęło, a nawet tąpnęło! Zwłaszcza jeśli przyjrzeć się zalewającej nas zewsząd fali obowiązku […]

Więcej

„Nadmiarowe” dane osobowe

W RODO znacznie szerzej niż w dotychczasowej praktyce zostały zdefiniowane dane osobowe – są to zgodnie z art. 4 ust. 1 RODO: informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających […]

Więcej

Wpływ RODO na zmiany w Kodeksie Pracy

Nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) niejako wymusiło na lokalnym ustawodawcy wprowadzenie zmian do wielu obowiązujących aktów prawnych. Duże zmiany zapowiada projekt Kodeksu Pracy, który także będzie musiał zostać dostosowany do wymogów Rozporządzenia. Nowelizacja dotyczyć ma przede wszystkim art. 221kp, który mówi o zasadach przetwarzania przez pracodawców danych kandydatów do pracy oraz pracowników. Zgodnie […]

Więcej

RODO a nowe prawo kosmetyczne

Prace nad projektem ustawy o produktach kosmetycznych, doprecyzowującej zasady funkcjonowania rynku kosmetycznego wynikające z rozporządzenia 1223/2009[1], trwają od ponad roku. W tym czasie organizacje branżowe zgłosiły w ramach konsultacji publicznych szereg uwag i zastrzeżeń do projektu, oceniając wiele z przedstawionych rozwiązań jako nieprecyzyjnych i nieprzystających do praktyki rynkowej. Jedną z najbardziej krytykowanych i budzących zastrzeżenia […]

Więcej

Przetwarzanie danych osobowych pracowników w kontekście GDPR

Proces przetwarzania danych osobowych pracowników rozpoczyna się już na etapie rekrutacji. Zakres danych pracowników, jakie może przetwarzać pracodawca, został określony w art. 221 kodeksu pracy. Oprócz danych, jakie pracodawca może żądać od kandydata do pracy, katalog ten został rozszerzony o numer PESEL oraz innych danych osobowych pracownika, także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci […]

Więcej

Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w kontekście RODO

Podejmując rozważania na temat przetwarzania danych kandydatów do pracy należy spojrzeć na ten proces znacznie szerzej, uwzględniając rozwój technologiczny i dostęp do portali społecznościowych, które pozwalają na pozyskanie znacznie szerszego zakresu informacji o kandydacie. Zakres danych kandydatów do pracy, jakie może przetwarzać pracodawca, został określony w art. 221 kodeksu pracy. Jest to katalog zamknięty i […]

Więcej

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla zbiorów danych związanych z działalnością KRPA oraz ZI

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowej  (KRPA) oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie (ZI) powoływane są przez organy samorządowe. Poniżej znajduje się charakterystyka zbiorów i ich przetwarzania . Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowej Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie Organ powołujący  członków komisji /zespołu Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast Administrator Danych Osobowych […]

Więcej