analizy

Absurdy RODO – wybrane przypadki

Jesteśmy po pierwszej rocznicy stosowania przepisów RODO, a zatem jest to dobry czas na różnego rodzaju podsumowania. W niniejszym artykule przedstawię kilka praktyk w stosowaniu przepisów RODO, które można określić pojęciem „absurdów RODO”.   Zdecydowanie najczęściej spotykanymi absurdami są te dotyczące klauzul informacyjnych. RODO w artykułach 13. oraz 14. nakłada na administratorów danych osobowych obowiązek […]

Więcej

Ochrona medycznych danych osobowych – wywołanie pacjenta

Omawiając temat danych osobowych w służbie zdrowia, należy zwrócić uwagę, że w motywach RODO dokładnie opisano, czym są dane osobowe dotyczące zdrowia. Zgodnie z motywem 35 preambuły do danych osobowych dotyczących zdrowia należy zaliczyć wszystkie dane o stanie zdrowia osoby, której dane dotyczą, ujawniające informacje o przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie fizycznego lub psychicznego zdrowia […]

Więcej

Omówienie wskazówek PUODO dot. monitoringu wizyjnego

W czerwcu 2018 r. na stronie internetowej UODO pojawiły się wskazówki dotyczące monitoringu wizyjnego, przy czym Urząd ogłosił jednocześnie możliwość składania do dokumentu uwag w ramach konsultacji. Sama inicjatywa jest niezwykle cenna, ponieważ prowadzenie monitoringu w kontekście nowych regulacji prawnych wzbudza wiele wątpliwości. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie głównych kwestii z czerwcowych wskazówek. Kamery […]

Więcej

Wymogi i ryzyka wykorzystywania zewnętrznych baz danych osobowych

Jednym z podstawowych zadań działów sprzedażowych i marketingowych w firmach jest pozyskiwanie nowych klientów. W dzisiejszych czasach sukces tych działań w dużej mierze opiera się na pozyskaniu danych osobowych klienta, takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Z punktu widzenia RODO kanały pozyskiwania danych osobowych podzielone są na dwie kategorie: 1. od […]

Więcej

Kartki świąteczne – co na to RODO?

Wraz z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia w wielu firmach rozpoczęła się akcja wysyłania kartek świątecznych lub upominków do partnerów biznesowych. Zwyczajowo tego rodzaju przesyłki adresowane są do konkretnych osób, a nie na dane adresowe organizacji, firmy czy organu publicznego. Powód jest dosyć oczywisty – firma to ludzie i trudno sobie wyobrazić podtrzymywanie relacji biznesowych z […]

Więcej

Projekt zmian w kodeksie pracy

W związku z rozpoczęciem stosowania przepisów RODO, pojawiła się konieczność dostosowania wielu ustaw funkcjonujących w polskich systemie prawnym do nowej regulacji przetwarzania danych osobowych. Na długo przed 25 maja 2018 roku pojawiały się w mediach głosy ekspertów, które mówiły o kilkuset ustawach, których zmiana będzie konieczna. Aktualny projekt ustawy dostosowującej wpływa na 160 obowiązujących ustaw. […]

Więcej

Osoba publiczna a dane osobowe

W związku z wejściem w życie ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych (RODO), pojawiły się liczne pytania dotyczące danych osób publicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich ujawniania na wniosek obywatela. Zdecydowania większość instytucji publicznych stanęła przed wyzwaniem, czy pod rządami nowego rozporządzenia, dane ich pracowników wciąż mogą być udostępniane w związku […]

Więcej

Działanie niepożądane produktu leczniczego – okres przechowywania danych osobowych przez podmiot odpowiedzialny

RODO w sektorze farmaceutycznym Zgodnie z definicją zawartą w prawie farmaceutycznym  działaniem niepożądanym badanego produktu leczniczego  jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie tego produktu, występujące po zastosowaniu jakiejkolwiek jego dawki. Działania niepożądane produktów leczniczych zgłasza się Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu (tj. przedsiębiorca sektora farmaceutycznego, który uzyskał […]

Więcej

Przetwarzanie „służbowych” danych osobowych

Wiele firm podczas wdrażania przepisów RODO zastanawia się jak podejść do przetwarzania danych osobowych pracowników swoich kontrahentów, których dane pozyskiwane są w ramach realizacji umowy lub zamówienia. Dane tych osób pojawiają się na umowach (jako reprezentanci firmy), w stopkach maili (jako osoby oddelegowane do kontaktu w celu jej realizacji), czy na wizytówkach (jako przedstawicieli handlowych). […]

Więcej

Dane biometryczne w pracy – czytniki linii papilarnych

Czytniki linii papilarnych – urządzenia które mają zrewolucjonizować sposób ewidencji czasu pracy pracowników, zastępując tradycyjne, podpisywane listy obecności, czy nawet personalizowane karty dostępu do pomieszczeń biurowych. Jak rzeczywiście obraz tych urządzeń wpisuje się w przepisy RODO? Pracodawca, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, może na potrzeby zatrudnienia przetwarzać tylko te dane pracownika, które są wskazane w […]

Więcej