Aktualności

CNIL vs Google – pierwsza, poważna kara za naruszenie przepisów RODO

CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés), czyli francuski organ nadzorujący przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, nałożył 50 milionów euro kary na Google za naruszenie przepisów RODO. Firma najprawdopodobniej odwoła się od tej decyzji. W kilka dni po rozpoczęciu stosowania przepisów RODO, CNIL otrzymał od dwóch organizacji skargi związane z działalnością Google, które […]

Więcej

Chmura obliczeniowa – bezpieczne rozwiązanie, czy problem dla ochrony danych osobowych?

Obserwując rynkowe trendy można stwierdzić, iż korzystanie z usług przetwarzania danych w chmurze (ang. cloud computing services) cieszy się rosnącą popularnością wśród klientów, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Przyczyną takiego stanu rzeczy są zalety tego modelu świadczenia usług, do których zaliczają się m.in.: zapewnienie wysokiej dostępności i bezpieczeństwa danych, elastyczność i skalowalność zasobów, niższe koszty całkowite […]

Więcej

Omówienie wskazówek PUODO dot. monitoringu wizyjnego

W czerwcu 2018 r. na stronie internetowej UODO pojawiły się wskazówki dotyczące monitoringu wizyjnego, przy czym Urząd ogłosił jednocześnie możliwość składania do dokumentu uwag w ramach konsultacji. Sama inicjatywa jest niezwykle cenna, ponieważ prowadzenie monitoringu w kontekście nowych regulacji prawnych wzbudza wiele wątpliwości. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie głównych kwestii z czerwcowych wskazówek. Kamery […]

Więcej

Kiedy administrator lub podmiot przetwarzający muszą wyznaczyć swojego przedstawiciela?

Zgodnie z art. 3 ust. 2 RODO administratorzy danych i podmioty przetwarzające, którzy nie posiadają swojej siedziby na terenie Unii Europejskiej, ale przetwarzają dane osób przebywających na terenie Unii w związku z oferowaniem im towarów lub usług lub monitorowaniem ich zachowania, zobowiązani są do wyznaczenia swojego przedstawiciela. Obowiązek ten nie ma zastosowania wówczas, kiedy przetwarzanie […]

Więcej