Aktualności

Ocena oraz testowanie zabezpieczeń technicznych w świetle RODO

Czy wiesz, że przez brak regularnego testowania zabezpieczeń narażasz się na karę lub utratę swoich danych? Media donoszą o coraz częstszych incydentach na skutek włamań hakerów i związanych z nimi decyzjach Prezesa UODO nakazujących zapłatę wysokich kar, z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z art. 32 ust. 1 litera d) Rozporządzenia […]

Więcej

Wysyłka maila na błędny adres – kara za brak zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. (dalej: „Warta S.A.”) zostało przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ukarane karą finansową w wysokości 85 588 zł za brak zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych. Zdarzenie to jest o tyle ciekawe, że dotyczyło wysłania jednej wiadomości na adres e-mail wskazany błędnie przez samego klienta.  Zdarzenie, które finalnie zakończyło się […]

Więcej

Podsumowanie roku 2020 z perspektywy IOD

Wielu ekspertów z zakresu ochrony danych osobowych przy okazji podsumowań roku 2019 wskazywało, że rok 2020 będzie okresem stabilizacji. W końcu z RODO byliśmy już za pan brat, poznaliśmy pierwszą decyzję ws. nałożenia kary administracyjnej przez polski organ nadzorczy i przebrnęliśmy przez ustawę wdrażającą RODO. Urząd Ochrony Danych Osobowych zaplanował szeroko zakrojone kontrole sektorowe, natomiast […]

Więcej

Przypadek Virgin Mobile – czyli, dlaczego regularne testowanie środków technicznych jest ważne

Dokładnie rok temu – 30 grudnia 2019 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) poinformował na swojej stronie www, że otrzymał od Virgin Mobile Polska zgłoszenie dotyczące naruszenia ochrony danych osobowych i w związku z tym przeprowadzi czynności kontrolne u tego operatora. Notyfikacja dotyczyła naruszenia ochrony danych osobowych abonentów usług przedpłaconych, polegającego na uzyskaniu […]

Więcej