Aktualności

RODO zaczyna zbierać swoje żniwo w Polsce

Po 10 miesiącach od wejścia w życie najsłynniejszego unijnego rozporządzenia 2018 roku, doczekaliśmy się pierwszej kary finansowej w Polsce. Tym samym, po informacjach między innymi z Francji oraz Portugalii, Polska dołączyła do grona państw, które podjęły najostrzejsze kroki w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.   Jak poinformowała Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, […]

Więcej

Szyfrowanie danych

Mechanizm bezpieczeństwa w postaci szyfrowania danych został wprost wymieniony w art. 32 RODO jako przykład rozwiązania służącego ochronie danych osobowych przed ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Ustawodawca nie przedstawił jednak bardziej szczegółowych wytycznych wskazujących w jakich sytuacjach oraz przy użyciu jakich metod zabezpieczenia te powinny być implementowane. Administratorowi danych nie pozostaje zatem nic innego, […]

Więcej

Strona trzecia

Zgodnie z art. 4 ust. 10 RODO:  „strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż: osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający, osoby, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe. Z powyższej definicji wynika, że strona trzecia nie jest: podmiotem danych, administratorem ani procesorem, nie […]

Więcej

Ochrona medycznych danych osobowych – wywołanie pacjenta

Omawiając temat danych osobowych w służbie zdrowia, należy zwrócić uwagę, że w motywach RODO dokładnie opisano, czym są dane osobowe dotyczące zdrowia. Zgodnie z motywem 35 preambuły do danych osobowych dotyczących zdrowia należy zaliczyć wszystkie dane o stanie zdrowia osoby, której dane dotyczą, ujawniające informacje o przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie fizycznego lub psychicznego zdrowia […]

Więcej