Aktualności

Naruszenie ochrony danych w świetle wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych

Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych Jednym z obowiązków jakie RODO nakłada na administratorów jest stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, w szczególności chroniący przed nieuprawnionym lub bezprawnym dostępem do danych, a także przed przypadkową ich utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Powyższy obowiązek dotyczy także procesorów, którzy stosownie do zakresu powierzenia – […]

Więcej

Technologia rozpoznawania twarzy w obszarze ochrony porządku publicznego – wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych

Troska o spokój obywateli, ułatwienie codziennego funkcjonowania, podwyższenie standardów bezpieczeństwa – to zaledwie kilka z wielu możliwych przyczyn, dla których technologia rozpoznawania twarzy jest wciąż udoskonalana.   Dodawszy kwestie związane z przyspieszającym rozwojem sztucznej inteligencji znacząco ułatwiającej wdrożenie i skuteczne wykorzystywanie ww. technologii, przed unijnymi oraz krajowymi prawodawcami stoi nie lada wyzwanie. Oto bowiem społeczeństwa […]

Więcej

Chat GPT i sztuczna inteligencja, a przepisy o ochronie danych osobowych

Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji (AI – Artificial Intelligence) coraz większego znaczenia nabiera problem bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w zaawansowanych systemach, opartych właśnie na AI. Z uwagi na to, że takie narzędzia jak np. ChatGPT przetwarzają dane osobowe, warto zwrócić uwagę na istotne elementy, wiążące się z bezpieczeństwem korzystających z nich użytkowników. Co to jest […]

Więcej

Ochrona danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (DODO) a RODO – podstawowe różnice

RODO[i], jako akt prawa adresowany abstrakcyjnie, tj. do wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej, przewiduje w art. 2 ust. 2 wyłączenie (w konkretnych okolicznościach) tego aktu z stosowania wobec ściśle określonych podmiotów. Przepis stanowi, że rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych m.in.: przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia […]

Więcej