Aktualności

Rekordowa wysokość kary nałożonej przez Prezesa UODO

Na Fortum Marketing and Sales Polska S.A. decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych została nałożona administracyjna kara pieniężna w wysokości ponad 4,9 mln zł za niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych oraz brak weryfikacji podmiotu przetwarzającego. Karą administracyjną obciążony został także podmiot przetwarzający. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej „PUODO”) opublikował […]

Więcej

Pomoc obywatelom Ukrainy a RODO (Stan prawny aktualny na dzień 16 marca 2022r.)

12 marca 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 12 marca 2022 r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Tego samego dnia ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP i tego samego dnia weszła w życie, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.   W dniu […]

Więcej

Jakie dokumenty może pracodawca żądać od pracownika, kiedy pracownik jest honorowym dawcą krwi?

Pracownik, który oddaje krew może zgodnie z przepisami skorzystać ze zwolnienia od pracy, a od 26 stycznia 2021 honorowym dawcom krwi, którzy oddadzą krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddali krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym.

Więcej

Jakie dokumenty może pracodawca żądać od pracownika – cudzoziemca, aby być w zgodzie z przepisami RODO?

Zatrudnienie cudzoziemca W związku z RODO wielu pracodawców ma dylemat, jakie dokumenty mogą się znaleźć w aktach osobowych pracownika – cudzoziemca? W pierwszej kolejności należy odnieść się do przepisów Kodeksu pracy, albowiem zgodnie z nimi pracodawca może przetwarzać zamknięty katalog danych osobowych (art. 221 § 1 i 3) osoby ubiegającej się o pracę oraz pracownika.  […]

Więcej