Aktualności

Funkcja Inspektora Ochrony Danych w oczach europejskich organów nadzorczych

Funkcja Inspektora Ochrony Danych (dalej również jako: „IOD”) na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy stała się istotnym tematem w świecie ochrony prywatności. Zagadnieniu temu przyjrzał się bliżej nie tylko polski organ nadzorczy, ale również wydano wytyczne dotyczące pracy inspektorów we Francji. Niemniej istotne są również decyzje dotyczące pełnienia funkcji IOD z Luksemburga. Biorąc pod uwagę obecną […]

Więcej

„Dark patterns” a RODO

Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych (EROD) 03 marca 2022 r. opublikowała „Wytyczne 3/2022 w sprawie tzw. dark patterns w interfejsach platform społecznościowych: Jak je rozpoznawać i jak ich unikać”[1]. Dokument jest obecnie na etapie konsultacji publicznych. Kwestia wykorzystywania „dark patterns”, znanych w świecie UX design jest ciekawym problemem w kontekście naruszenia przepisów Ogólnego Rozporządzenia o […]

Więcej

Odpowiedzialność karna a RODO

Czy brak wdrożenia RODO w organizacji może skutkować odpowiedzialnością karną kierownictwa organizacji? Czy pracownik organizacji, zobowiązany do ochrony danych osobowych, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej? Na jakie sankcje narażony jest pracownik, który narusza przepisy ochrony danych osobowych? Zasada rozliczalności jako obrona przed odpowiedzialnością karną. Pomimo tego, iż Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ […]

Więcej

EROD wydaje wytyczne dotyczące harmonizacji kar – czy administratorzy danych otrzymają taryfikator przewinień?

Unia Europejska, za pomocą ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej „RODO”, „Rozporządzenie”) zakończyła ważny etap kompleksowej reformy regulacji ochrony danych w Europie. Rozporządzenie opiera się na kilku kluczowych elementach, a jednym z nich są silniejsze uprawnienia organów nadzorczych w zakresie egzekwowania przepisów. Rozporządzenie nakłada znacznie podwyższony poziom kar pieniężnych za naruszenie przepisów ochrony danych […]

Więcej