Aktualności

Aktualizacja przez EROD wytycznych dotyczących zgody – cookie walls, scrolling

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) 4 maja 2020 r. przyjęła zaktualizowaną wersję wytycznych dotyczących zgody (wytyczne 05/2020 w sprawie zgody na mocy rozporządzenia 2016/679 ver. 1.1, dalej: „wytyczne”). Poza kilkoma zmianami redakcyjnymi wyjaśnione zostały niektóre istotne kwestie związane z: warunkowością zgody; jednoznacznością zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą w kontekście tzw: „cookie walls”; przewijaniem […]

Więcej

Kara fińskiego organu ds. ochrony danych osobowych dla Posti Oyj

Fiński organ ds. ochrony danych osobowych nałożył karę w wysokości 100 000 EUR na firmę Posti Oyj, która jest wiodącym operatorem usług pocztowych w Finlandii. Kara została nałożona za naruszenie zasady przejrzystości. Decyzja dotyczy skarg, które wpłynęły do organu, w których twierdzono, że skarżący otrzymali marketing bezpośredni od Posti. Dochodzenie przeprowadzone przez organ wykazało, że […]

Więcej

Wszczęcie postępowania w sprawie wycieku danych osobowych z jednej z warszawskich uczelni

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wszczął postępowanie w sprawie Polityki Warszawskiej. Postępowanie zostało wszczęte po zgłoszeniu naruszenia danych osobowych. Od rozpoczęcia obowiązywania RODO minęły właśnie 2 lata. Nic dziwnego, że każde nowe postępowanie czy decyzja organu nadzorczego analizowane są z dużą uwagą. Stanowią one bowiem cenną informację o stanowisku organu nadzorczego o tym na co […]

Więcej

Nowe Prawo komunikacji elektronicznej (PKE) – Nowe problemy ze zbieraniem zgód marketingowych?

Trwają prace legislacyjne nad ustawą Prawo komunikacji elektronicznej (w skrócie PKE). PKE zastąpi obecnie obowiązujące Prawo telekomunikacyjne oraz wprowadzi zmiany w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i tym samym będzie przez kolejne lata wpływać na wiele dziedzin naszego życia – zawodowego i prywatnego. Nie można już bowiem zaprzeczać, że jesteśmy coraz bardziej związani i […]

Więcej