Aktualności

Whistleblowing a RODO

„Whistleblower” to dosłownie osoba dmuchająca w gwizdek w celu nagłośnienia zauważonych nieprawidłowości lub naruszeń prawa. Osoby te odgrywają zatem kluczową rolę w ujawnianiu naruszeń, w szczególności że mogą znajdować się wokół nas w każdej organizacji publicznej lub prywatnej. Aktualnie potencjalni sygnaliści często rezygnują ze zgłaszania zauważonych błędów w organizacji z obawy przed działaniami odwetowymi. W […]

Więcej

TOP 10 czyli jak prowadzić postępowania rekrutacyjne w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych?

Sukces firmy tworzą ludzie. Motywacyjny slogan wygłaszany przez kadrę zarządzającą w prawie każdej organizacji. Nasi klienci, a w szczególności menedżerowie działów prowadzący postępowania rekrutacyjne często zadają nam pytania w jaki sposób prowadzić postępowania rekrutacyjne w sposób zgodny z RODO. W związku z licznymi pytaniami oraz mitami w tym obszarze postanowiliśmy przygotować naszą listę TOP 10 […]

Więcej

Podstawy cyberbezpieczeństwa w organizacji

Obecnie każda organizacja opiera swoje działanie na systemach komputerowych, bez których nie mogłaby funkcjonować efektywnie. Dlatego powinna ona zadbać o procesy zabezpieczenia swojej infrastruktury technicznej i informatycznej, gdyż każdy cyberatak może spowodować straty ty nie tylko finansowe,  czy wizerunkowe, ale również wiąże się z  możliwością  postępowania  kontrolnego przeprowadzonego przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Agencja Unii […]

Więcej

Długo wyczekiwana zmiana przepisów o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów dostępna jest informacja o projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw[1]. Organem odpowiedzialnym za projekt jest Minister Zdrowia. Prace nad projektem trwają i dopiero przed kilkoma dniami […]

Więcej