Prawo do bycia zapomnianym

ipad

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia unijnego dotyczącego ochrony danych osobowych, osoby fizyczne nabędą nowe, poetycko brzmiące „prawo do bycia zapomnianym”. Prawo usunięcia danych pozwala osobie, której dane dotyczą, wystąpić do administratora danych z żądaniem bezzwłocznego usunięcia jej danych osobowych, do czego administrator zostaje w świetle przepisów zobowiązany.

Prawo do bycia zapomnianym jest ważnym narzędziem. Pozwala chronić kwestie prywatności i ograniczyć dostęp do treści np. publikowanych w Internecie, które będąc nieaktualne lub nieprawdziwe, naruszają sferę życia prywatnego. Zgodnie z wyrokiem TSUE z 2014r., niedopuszczalne jest uzyskiwanie „ustrukturyzowanego przeglądu dotyczących osoby informacji” po wpisaniu w okno przeglądarki zaledwie jej imienia i nazwiska. Co za tym idzie, prawo do usunięcia danych mocno ogranicza kwestię niewłaściwego przetwarzania danych osobowych, dając możliwość ograniczenia tej czynności, przez interwencję samych osób zainteresowanych, umocowanych prawem do bycia zapomnianym.

Jakie przypadki obligują administratora do usunięcia danych osobowych?
Są to sytuacje gdy m.in.:

  • dane osobowe nie są już administratorowi niezbędne;
  • były one przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę na ich przetwarzanie lub wniosła sprzeciw do ich dalszego przetwarzania.   

Administrator danych, po otrzymaniu żądania opartego na prawie do bycia zapomnianym nie tylko usuwa administrowane przez siebie dane, ale także ma obowiązek poinformować innych administratorów danych, którym dane udostępnił lub przekazał, o konieczności ich usunięcia. Może się tak zdarzyć np. w sytuacji, gdy dane zostały zamieszczone na stronie internetowej, lub w inny sposób upublicznione, a następnie doszło do ich powtórnego wykorzystania.

Prawo do usunięcia danych obejmuje wszystkie osoby, które przekazały swoje dane osobowe, ale także te osoby, których dane zostały pozyskane przez administratora w inny sposób, niż bezpośrednio od podmiotów danych.

Angelika Niezgoda

Autor

Angelika Niezgoda

Od kilku lat zajmuje się tematyką ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Jako certyfikowany Inspektor Ochrony Danych prowadzi audyty bezpieczeństwa danych i czuwa nad projektowaniem i wdrażaniem procedur ochrony danych osobowych zgodnych z wymogami RODO.