Bez kategorii

Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych

Przygotowanie i wdrożenie właściwej dokumentacji jest jednym z podstawowych elementów wdrożenia systemu ochrony. Wdrożenie RODO jest procesem złożonym i wielowymiarowym. Obejmuje kilka etapów, które powinny być realizowane z uwzględnieniem specyfiki działalności organizacji, rodzaju i zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz jej możliwości finansowych i organizacyjnych. Wdrożenie RODO jest nie tylko spełnieniem obowiązku  prawnego, ale także wielką korzyścią dla […]

Więcej

Technologia rozpoznawania twarzy w obszarze ochrony porządku publicznego – wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych

Troska o spokój obywateli, ułatwienie codziennego funkcjonowania, podwyższenie standardów bezpieczeństwa – to zaledwie kilka z wielu możliwych przyczyn, dla których technologia rozpoznawania twarzy jest wciąż udoskonalana.   Dodawszy kwestie związane z przyspieszającym rozwojem sztucznej inteligencji znacząco ułatwiającej wdrożenie i skuteczne wykorzystywanie ww. technologii, przed unijnymi oraz krajowymi prawodawcami stoi nie lada wyzwanie. Oto bowiem społeczeństwa […]

Więcej

Technologia rozpoznawania twarzy w świetle Wytycznych EROD 05/2022 dotyczących korzystania z rozpoznawania twarzy

Technologia rozpoznawania twarzy rozwija się dynamicznie, a potencjalne zastosowania rozbudzają wyobraźnię inwestorów, którzy chętnie dołączają aktywa z tego obszaru do swojego portfolio. Podmioty sektora prywatnego wprowadzają i udoskonalają w szerokim zakresie technologię rozpoznawania twarzy, służącą do uwierzytelnienia użytkowników urządzeń elektronicznych, dokonywania bezgotówkowych płatności, ale i tagowania zdjęć na portalach społecznościowych, rozpoznawania nastroju i dostosowania materiałów […]

Więcej

Jakie dokumenty może pracodawca żądać od pracownika, kiedy pracownik jest honorowym dawcą krwi?

Pracownik, który oddaje krew może zgodnie z przepisami skorzystać ze zwolnienia od pracy, a od 26 stycznia 2021 honorowym dawcom krwi, którzy oddadzą krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddali krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym.

Więcej

Jakie dokumenty może pracodawca żądać od pracownika – cudzoziemca, aby być w zgodzie z przepisami RODO?

Zatrudnienie cudzoziemca W związku z RODO wielu pracodawców ma dylemat, jakie dokumenty mogą się znaleźć w aktach osobowych pracownika – cudzoziemca? W pierwszej kolejności należy odnieść się do przepisów Kodeksu pracy, albowiem zgodnie z nimi pracodawca może przetwarzać zamknięty katalog danych osobowych (art. 221 § 1 i 3) osoby ubiegającej się o pracę oraz pracownika.  […]

Więcej

Praca zdalna – nowe regulacje

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło prace legislacyjne nad zmianami w Kodeksie pracy, mającymi na celu systemowe uregulowanie pracy zdalnej. Ministerstwo zamierza doprowadzić do uchylenia dotychczasowych przepisów Kodeksu pracy dotyczących zatrudniania pracowników w formie telepracy.  Takie działanie należy ocenić jako krok w dobrą stronę. Instytucja telepracy jest już od pewnego czasu krytykowana za to, że nie przystaje do rzeczywistości, która wymaga większej mobilności i elastyczności zarówno pracowników, jak i […]

Więcej

Najnowsze wytyczne EIOD dotyczące kontroli temperatury ciała

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) wydał wytyczne dotyczące stosowania kontroli temperatury ciała przez unijne instytucje, organy, urzędy i agencje (EUI) w kontekście kryzysu COVID-19. Wytyczne skierowane są do instytucji unijnych, w przypadku których zasady przetwarzania danych określa Rozporządzenie 2018/1725. Stanowią one jednak cenną wskazówkę dotyczącą pomiaru temperatury na gruncie RODO np. w relacjach pracowniczych. Poniżej […]

Więcej

Wytyczne EROD w sprawie covid-19 – czy za nośnymi hasłami idą nowe treści

Zapewnienie spójnego stosowania przepisów RODO jest podstawowym zadaniem Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD). W tym celu co pewien czas organ ten wydaje tzw. wytyczne. 21 kwietnia 2020 EROD przyjęła wytyczne w sprawie przetwarzania danych dotyczących zdrowia do celów badań naukowych w kontekście pandemii COVID-19. Dokument ten ma na celu raczej uporządkowanie i przypomnienie najważniejszych zasad […]

Więcej

Człowiek – najsłabsze ogniwo

W tym artykule nie chodzi o koronawirusa. W każdym razie nie bezpośrednio. Od paru dni większość pracowników biurowych korzysta z pracy zdalnej. Wzrosło zapotrzebowanie na e-usługi. Powszechna cyfryzacja stała się faktem. Dynamicznie wzrasta ilość danych osobowych przetwarzanych w systemach, a przedsiębiorcy masowo korzystają z rozwiązaniach chmurowych. Ci, którzy na prawdę wdrożyli RODO w swoich organizacjach, […]

Więcej

Pliki cookies – kierunek interpretacji, w którym zmierzamy

Bez ciasteczek ani rusz Mechanizm wykorzystywania plików cookies w celu identyfikacji użytkownika Internetu stosowany jest od ponad 20 lat. Jest on bardzo przydatny zarówno dla właścicieli stron, jak również dla użytkowników. Dzięki plikom cookies sklep internetowy „pamięta” co wrzuciliśmy do koszyka, jakie ustawienia strony wybraliśmy, a także nie musimy za każdym razem wypełniać ankiety satysfakcji […]

Więcej