Bez kategorii

Zatwierdzone kodeksy postępowania w Polsce na gruncie RODO

Organizacje reprezentujące administratorów lub podmioty przetwarzające dane osobowe mogą opracowywać kodeksy postępowania, aby doprecyzować i ułatwić właściwe stosowanie przepisów RODO w swojej branży. Zasady tworzenia kodeksów zostały opisane w  art. 40 RODO. Zgodnie z jego brzmieniem, kodeksy powinny regulować kwestię m. in. rzetelnego i przejrzystego przetwarzania, prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów w określonych kontekstach, zgłaszania organowi […]

Więcej

Realizacja prawa dostępu do danych osobowych według EROD

Prawo dostępu do danych osobowych jest jednym z uprawnień przysługujących podmiotowi danych na gruncie RODO[1]. Praktyka pokazuje, że stosowanie tego prawa pociąga za sobą szereg trudności np. w jaki sposób zapewnić dostęp danych lub w jakim zakresie udostępnić dane. Z pomocą dla administratorów danych i podmiotów przetwarzających przyszła Europejska Rada Ochrony Danych (EROD), tworząc wytyczne […]

Więcej

Profilowanie na Danych Osobowych

W dobie cyfrowego świata, gdzie życie przenosi się coraz bardziej do przestrzeni wirtualnej, profilowanie w sieci staje się nieodłącznym elementem codzienności. To proces zbierania, analizy i interpretacji danych o użytkownikach Internetu w celu tworzenia ich wirtualnych profili. Choć ma potencjał ułatwiania dostępu do spersonalizowanych usług czy reklam, rodzi również obawy związane z prywatnością. Profilowanie w […]

Więcej

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – wybór, kompetencje i wyzwania na 2024 r.

Czteroletnia kadencja pełniącego obecnie obowiązki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jana Nowaka minęła w maju ub. roku. Obecnie rozpoczął się wybór nowego Prezesa UODO. Prezesa Urzędu powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu.  W dniu 19 grudnia 2023 r. w Sejmie odbyła się debata z potencjalnymi kandydatami na ww. stanowisko. Spotkanie to  było dostępne dla […]

Więcej

COLD MAILING W KONTEKŚCIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH I PROCESORA

W dzisiejszym świecie, kiedy rynek jest coraz bardziej konkurencyjny, skuteczna komunikacja z potencjalnym klientem jest kluczowym elementem strategii marketingowej wielu firm. Jednym z narzędzi, które cieszy się ogromną popularnością w tym kontekście jest cold mailing. W niniejszym artykule wyjaśnimy, kiedy cold mailing wykonywany jest z poziomu Administratora Danych Osobowych, a kiedy z poziomu Procesora oraz […]

Więcej

Zasady naczelne RODO

Zasady ruchu drogowego, zasady współżycia społecznego, zasady wychowania to tylko niektóre z powszechnych znanych nam zasad. Jako zasadę określa się wszelkie normy i sposoby postępowania w określonych sytuacjach, w danej dziedzinie życia, odgórnie sankcjonowane przepisami prawa, których nieprzestrzeganie może powodować przykre konsekwencje. Artykuł 5 RODO określa kilka podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych. Stanowią one drogowskaz […]

Więcej

Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych

Przygotowanie i wdrożenie właściwej dokumentacji jest jednym z podstawowych elementów wdrożenia systemu ochrony. Wdrożenie RODO jest procesem złożonym i wielowymiarowym. Obejmuje kilka etapów, które powinny być realizowane z uwzględnieniem specyfiki działalności organizacji, rodzaju i zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz jej możliwości finansowych i organizacyjnych. Wdrożenie RODO jest nie tylko spełnieniem obowiązku  prawnego, ale także wielką korzyścią dla […]

Więcej

Technologia rozpoznawania twarzy w obszarze ochrony porządku publicznego – wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych

Troska o spokój obywateli, ułatwienie codziennego funkcjonowania, podwyższenie standardów bezpieczeństwa – to zaledwie kilka z wielu możliwych przyczyn, dla których technologia rozpoznawania twarzy jest wciąż udoskonalana.   Dodawszy kwestie związane z przyspieszającym rozwojem sztucznej inteligencji znacząco ułatwiającej wdrożenie i skuteczne wykorzystywanie ww. technologii, przed unijnymi oraz krajowymi prawodawcami stoi nie lada wyzwanie. Oto bowiem społeczeństwa […]

Więcej

Technologia rozpoznawania twarzy w świetle Wytycznych EROD 05/2022 dotyczących korzystania z rozpoznawania twarzy

Technologia rozpoznawania twarzy rozwija się dynamicznie, a potencjalne zastosowania rozbudzają wyobraźnię inwestorów, którzy chętnie dołączają aktywa z tego obszaru do swojego portfolio. Podmioty sektora prywatnego wprowadzają i udoskonalają w szerokim zakresie technologię rozpoznawania twarzy, służącą do uwierzytelnienia użytkowników urządzeń elektronicznych, dokonywania bezgotówkowych płatności, ale i tagowania zdjęć na portalach społecznościowych, rozpoznawania nastroju i dostosowania materiałów […]

Więcej

Jakie dokumenty może pracodawca żądać od pracownika, kiedy pracownik jest honorowym dawcą krwi?

Pracownik, który oddaje krew może zgodnie z przepisami skorzystać ze zwolnienia od pracy, a od 26 stycznia 2021 honorowym dawcom krwi, którzy oddadzą krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddali krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym.

Więcej