Wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych dotyczące terytorialnego zakresu stosowania RODO

  • 11.12.2018

  • Autor: Katarzyna Marcisz

  • News

23 listopada Europejska Rada Ochrony Danych poinformowała na swojej stronie o możliwości zgłaszania uwag do Wytycznych 3/2018 dotyczących terytorialnego zakresu stosowania RODO  (art. 3).
Uwagi w ramach konsultacji publicznych można zgłaszać do 18 stycznia 2019 r. na adres e-mail: EDPB@edpb.europa.eu.

Wytyczne dotyczące terytorialnego zakresu stosowania RODO mają na celu ujednolicenie zasad współpracy gospodarczej w ramach przetwarzania danych przez administratorów mających siedzibę w EOG, ale także tych, którzy mimo zlokalizowania poza EOG, przetwarzają dane osób przebywających na jego terenie.

 

W opublikowanej przez EROD wersji wytycznych możemy przeczytać także o podejściu do przedstawiciela administratora lub podmiotu przetwarzającego, o którym mowa w art. 27 RODO.

Szczególne zainteresowania wzbudza nieuregulowana do tej pory kwestia możliwości nakładania na przedstawicieli sankcji administracyjnych przez właściwe organy nadzorcze.

 

Więcej informacji pod linkiem: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations/2018/guidelines-32018-territorial-scope-gdpr-article-3_en.

Autor

Katarzyna Marcisz

Doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych zdobywała w Ministerstwie Cyfryzacji, jako wsparcie Departamentu Zarządzania Danymi przy konsultacjach społecznych ustawy o ochronie danych osobowych. Posiada certyfikat audytora wiodącego ISO 27001 (Bezpieczeństwo Informacji) i wieloletnie doświadczenie w obsłudze Klienta biznesowego.