Ustawa dostosowująca do RODO podpisana

  • 04.04.2019

  • Autor: Ksawery Gołębiowski

  • News

3 kwietnia 2019 roku, Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niemal rok od rozpoczęcia stosowania RODO (25 maja 2018 r.) oraz wejścia w życie nowej, krajowej Ustawy o ochronie danych osobowych (10 maja 2018 r.), doczekaliśmy się dostosowania krajowych przepisów do Rozporządzenia. Zmiany objęły około 170 obowiązujących aktów prawnych.

Na szczególną uwagę zasługują przede wszystkim zmienione przepisy w Kodeksie Pracy (uregulowana została m.in. kwestia kategorii danych osobowych niezbędnych do pozyskania pracownika, pozyskiwania danych wrażliwych pracowników, czy też monitoringu w pomieszczeniach socjalnych), oraz przepisy dotyczące praw pacjenta, a także sektora bankowego i ubezpieczeniowego.

Tak długi termin oczekiwania na ustawę dostosowującą przepisy prawa polskiego do RODO, należy po części tłumaczyć szerokością i złożonością materii, jaką objęły prace nad ustawą. Liczymy, że powód wydłużonego termin postępowania legislacyjnego uchroni nas przed kolejnymi nowelizacjami zmienianych ustaw, a wprowadzone zmiany okażą się adekwatne i stabilne.

Pozostaje mieć także nadzieję, że powstające od tej pory przepisy, zostaną objęte wskazaną w RODO procedurą „privacy by design” i nie nastąpi w przyszłości konieczność uchwalania kolejnego, tak obszernego i rozbudowanego pakietu przepisów.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Autor

Ksawery Gołębiowski

Doświadczenie w zakresie prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażania RODO nabywał w jednej z wiodących warszawskich kancelarii prawnych. Brał udział w projektach dostosowania organizacji do RODO, realizowanych dla klientów wielu branż, między innymi bankowej oraz ubezpieczeniowej.