Kontrole sektorowe UODO

  • 01.02.2019

  • Autor: Angelika Niezgoda

  • News

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowy udostępnił zatwierdzony plan kontroli sektorowych na rok 2019.

Wśród badanych podmiotów znajdą się te zdefiniowane w sektorze publicznym – tutaj kontrolerzy będą m. in. kontynuować prace nad sprawdzaniem poprawności prowadzenia miejskiego monitoringu wizyjnego oraz zakresu i sposobu informacji publikowanych w BIP-ach.

W sektorze organów ścigania i sądów na kontrolę powinny przygotować się m.in. Straż Graniczna, Policja oraz Areszty Śledcze.

Kontrolerzy UODO będą także weryfikować poprawność przestrzegania przepisów w szkołach, placówkach oświaty, podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych oraz u, szeroko rozumianych, pracodawców (sektor zdrowia, szkolnictwa i zatrudnienia). Co do tych ostatnich, PUODO wydał wytyczne w zakresie rekrutacji i monitoringu wizyjnego pracowników i to właśnie tych obszarów przetwarzania danych dotyczyć mają kontrole.

Sektor prywatny badany będzie pod kątem prowadzenia telemarketingu, poprawności podstaw prawnych stosowanych u brokerów baz danych oraz profilowania przez banki i ubezpieczycieli.

 

Szczegóły dostępne pod linkiem https://uodo.gov.pl/pl/138/679.

 

O specyfice kontroli prowadzonych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, pisaliśmy już wcześniej:

  1. https://rodoradar.pl/1466-2/;
  2. https://rodoradar.pl/kontrola-przeprowadzana-organ-nadzorczy-kontrolujacy-upowaznienia-cz-ii/;
  3. https://rodoradar.pl/kontrola-przeprowadzana-organ-nadzorczy-przebieg-kontroli-cz-iii/.
Angelika Niezgoda

Autor

Angelika Niezgoda

Od kilku lat zajmuje się tematyką ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Jako certyfikowany Inspektor Ochrony Danych prowadzi audyty bezpieczeństwa danych i czuwa nad projektowaniem i wdrażaniem procedur ochrony danych osobowych zgodnych z wymogami RODO.