Jakie dokumenty może pracodawca żądać od pracownika, kiedy pracownik jest honorowym dawcą krwi?

  • 22.03.2022

  • Autor: Agnieszka Szalińska

  • analizy

Zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa

Pracownik, który oddaje krew może zgodnie z przepisami skorzystać ze zwolnienia od pracy, a od 26 stycznia 2021 honorowym dawcom krwi, którzy oddadzą krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddali krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym.

Taki rodzaj zwolnienia od pracy jest zwolnieniem płatnym, a podstawą jego udzielenia jest zaświadczenie wydane przez stację krwiodawstwa, które pracownik powinien przedstawić pracodawcy do wglądu, albowiem przepisy nie przewidują obowiązku przechowywania takich zaświadczeń przez pracodawcę. Skorzystanie przez pracownika ze zwolnienia od pracy w związku z oddaniem krwi należy natomiast odnotować w ewidencji czasu pracy.

Autor

Agnieszka Szalińska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prawnik z ponad 20–letnim doświadczeniem i praktyczną znajomością zasad ochrony danych osobowych.
Trener z kilkunastoletnim doświadczeniem, przeprowadza audyty z zakresu ochrony danych osobowych, przygotowuje opinie prawne w tym zakresie. Stały współpracownik wielu jednostek szkoleniowych.
Posiada 15-letnie doświadczenie w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (obecnie PUODO) z siedzibą w Warszawie.