Brokerzy ubezpieczeniowi a RODO

Obszar ubezpieczeń jest jednym z kluczowych i wymagających obszarów pod względem przetwarzania danych osobowym. Kwestia przepływów danych między firmami ubezpieczeniowymi, pośrednikami ubezpieczeniowymi, a klientami nastręcza wiele wątpliwości jaką rolę przypisać firmom będącym pośrednikami – brokerom czy agencjom ubezpieczeniowym – podmiotu przetwarzającego czy administratora w stosunku do danych osobowych klientów?

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy przede wszystkim zastanowić się na czym polega ich rola i jakie są między nimi różnice. Działalność zarówno brokerów, jak i agencji ubezpieczeniowych szczegółowo reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

Zgodnie z ustawą brokerem ubezpieczeniowym może być zarówno osoba fizyczna, jak
i osoba prawna. Istotne jest, że broker działa w imieniu klienta, który zgłosi się do niego w celu przedstawienia mu dedykowanej oferty ubezpieczeniowej. W tym celu broker będzie „zbierał” oferty  od różnych firm ubezpieczeniowych, z którymi współpracuje, aby na koniec przedstawić swojemu klientowi zestawienie wszystkich ofert ze wskazaniem, która z nich spełnia określone przez klienta kryteria. Przesyłając prośbę do ubezpieczyciela o przygotowanie oferty, broker może przekazać do ubezpieczyciela dane osobowe np. osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Mamy wówczas do czynienia z udostępnieniem danych klienta brokera ubezpieczycielowi.

Współpraca między klientem a brokerem ubezpieczeniowym opiera się również na podstawie umowy, którą obie strony podpisują. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Zatem broker będzie administratorem danych klientów, z którymi podpisał umowę.

Opisane powyżej sytuacje są najbardziej charakterystyczne dla relacji z brokerami ubezpieczeniowymi. Pamiętać jednak należy, że zawsze mogą wystąpić odstępstwa od ogólnie przyjętych reguł, dlatego też za każdym razem konieczne jest szczegółowe przeanalizowanie takiej współpracy.

Joanna Peryt

Autor

Joanna Peryt

Z uwagi na posiadaną wiedzę specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną danych w prawie pracy. Przez kilkanaście lat zrealizowała wiele audytów bezpieczeństwa danych osobowych oraz projektów wdrożeniowych. Pełniła rolę Inspektora ochrony danych dla wielu klientów Audytela.