Webinar: Testy bezpieczeństwa – namierz luki w swojej infrastrukturze zanim zapyta Cię o nie Prezes UODO

Webinar dedykowany klientom firmy Audytel S.A., gdzie omówione zostaje w jakim celu ustawodawca nakłada obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz przedstawienie wymogów dotyczących wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Zgodnie z RODO, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych – to na administratorze i podmiocie przetwarzającym dane osobowe ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych. Wydarzenie wyjaśnia praktyczny wymiar hasła „bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych” i wskazuje jak je zapewnić, aby pozostać w zgodzie z przepisami.

Program:

  • Obowiązek testowania zabezpieczeń  w świetle przepisów RODO.
  • Analiza ryzyka podstawą w zarządzaniu bezpieczeństwem.
  • Jak skutecznie testować zabezpieczenia  IT.
  • Człowiek najsłabszych ogniwem – case study.

 

Data: 17.02.2022, godz. 10:00.

Link do wydarzenia.

 

Zapraszamy!

Spis treści