Webinar: Jak analizować zabezpieczenia, aby uniknąć ryzyka kar z art. 32 RODO?

Coraz częściej pojawiają się informacje o włamaniach do systemów informatycznych oraz związanych z nimi karach nakładanych przez Prezesa UODO. W odpowiedzi na zaistniałe działania, przygotowaliśmy spotkanie z naszymi ekspertami, którzy omówią zagadnienie stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,  w celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Agenda spotkania:

  • Case study: Konsekwencje braku monitorowania i testów zabezpieczeń IT (art. 32 RODO) – omówienie decyzji organów ochrony danych osobowych.
  • Dobre praktyki vs. przepisy (nie tylko RODO). Dlaczego UODO wymaga rzetelnej analizy zabezpieczeń?
  • Jak zgodnie z nowymi zaleceniami skutecznie monitorować zgodność z RODO i bezpieczeństwo danych?
  • Sesja Q&A.

Korzyści z udziału w spotkaniu:

  • Zapoznanie się z ostatnimi decyzjami Prezesa UODO, dotyczącymi stosowania zabezpieczeń danych osobowych.
  • Poznanie rekomendowanych działań, w celu zapewnienia zgodności z art. 32 RODO.
  • Podniesienie własnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa informacji.
  • Możliwość konsultacji z ekspertem z obszaru bezpieczeństwa IT.
  • 2 tygodniowy dostęp do szkolenia e-learningowego „Cyberbezpieczeństwo”.

Termin spotkania: 8 kwietnia 2021 r.

Godzina 10:00 – 11:30

Miejsce: Platforma Clickmeeting

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
>>Zarejestruj się <<

Zapraszamy!

Spis treści