II Polski Kongres Prawa Ochrony Danych Osobowych

Dnia 15 marca 2019 r. odbędzie się II edycja Polskiego Kongresu Danych Osobowych, organizowana przez magazyn ODO. W czasie trwania spotkania zostanie wygłoszone ponad 18 prelekcji i warsztatów, a swój udział potwierdziło ponad 20 ekspertów z branży.

W naszym imieniu prezentację poprowadzi Daria Worgut – Jagnieża, Lead Data Privacy Specialist, która opowie o praktycznych aspektach realizacji praw podmiotów danych.

Agenda prezentacji:

Praktyczne i techniczne aspekty realizacji praw podmiotów danych

  • Prawa podmiotów danych
  • Opłaty za realizację żądań
  • Sposoby organizacji obsługi żądań
  • Udział procesora i subprocesora w procesie obsługi żądań
  • Systemy IT – czy wszystkie z nich wymagają dostosowania?
  • Elektroniczny rejestr zgód jako metoda zarządzania zgodami

Spis treści